Prosíme o vaše  2%  z dane:


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 51238021 
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):  KRESŤANSKÁ POLICAJNÁ ASOCIÁCIA
Sídlo: ČAJKOV č. 349
PSČ: 935 24  
Obec:  ČAJKOV

ĎAKUJEME

VYPLNENÉ VYHLÁSENIE SI STIHNITE TU:


Biblický verš na každý deň

"Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu" 

(Žalmy 51:3-4)

POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

 (Žalm 91)

Christian Police Association Slovakia
Christian Police Association Slovakia

"Buďte Boží bojovníci...", (Ef. 6, 10-20)