Ako nám môžete pomôcť ?

     ...sme radi, že ste klikli aj sem... Nakoľko sme aktívni policajti naše zdroje financovania sú obmedzené, (nepodporuje nás žiadne ministerstvo a ani štátna organizácia) a preto si veľmi  ceníme akúkoľvek Vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú.

Ak Vás oslovilo to, čo robíme, vidíte v tom význam, chcete aby toto dielo rástlo a rozhodli ste sa podporovať nás aj finančne a možno aj pravidelne, naše číslo účtu je:

IBAN: SK61 0900 0000 0051 4027 0435 

SWIFT (BIC) KÓD: GIBASKBX


ĎAKUJEME

aj za 2% (3%) z Vašej dane
"Buďte Boží bojovníci...", (Ef. 6, 10-20)

Kontakt

Kresťanská policajná asociácia

Čajkov 349, 935 24 Čajkov,

IČO: 51238021

e-mail: spkhp.spkhp@gmail.com

IBAN: SK61 0900 0000 0051 4027 0435

Tel. kontakt: +421 903 938 353

                            +421 948 912 679

prezident

PhDr. Jaroslav Macek, MBA

I. viceprezident

Ing. Marián Bielik

II. viceprezident

PhDr. Slavomír Bárczy, MBA