Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete, ak kliknete na  K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

Pondelok, 20. marca 2023 

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

List Rimanom 4, 13. 16 – 18. 22                        

Bratia, Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery.

Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to, čo je zo zákona, ale aj pre to, čo je z Abrahámovej viery – on je otcom nás všetkých, ako je napísané: "Ustanovil som ťa za otca mnohých národov" – pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet.

On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slova: "Také bude tvoje potomstvo."

Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.


Zamyslenie                                              

"On proti nádeji v nádeji uveril" (Rim 4, 18).

Úspech románu či filmu často závisí od toho, či sa jeho hlavná postava ocitne v zdanlivo beznádejnej situácii, v ktorej má na výber len dve možnosti: buď zvíťaziť, alebo sa poddať a padnúť.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo si toľkí ľudia obľúbili svätého Jozefa, ktorého sviatok dnes slávime. Počas svojho života sa ocitol vo viacerých zdanlivo beznádejných situáciách, no vždy sa mu podarilo so cťou s nimi poradiť. Spomeň si na situáciu, keď sa dozvedel, že jeho snúbenica Mária čaká dieťa, ktoré nie je jeho. Mohol by ju napriek tomu prijať a vychovať toto dieťa ako svoje vlastné? Ako budú Nazaretčania reagovať na takýto škandál? Jozef si napriek tomu vyberá ťažšiu cestu a prijíma Máriu za svoju manželku.

Zamysli sa nad tým, ako podniká cestu do Betlehema s manželkou, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva, či ako sa podujme na výchovu Ježiša, ktorý má ako Mesiáš začať svoje verejné účinkovanie. Rozpomeň sa na situáciu, ktorá sa odohrala krátko po Ježišovom narodení, keď kráľ Herodes rozkázal pozabíjať v Betleheme všetkých chlapcov do dvoch rokov. Jozef bol vtedy nútený utiecť spolu s Máriou a malým Ježišom do inej krajiny. Môžu vôbec uniknúť profesionálnym vojakom? Nájde si v Egypte prácu, ktorá bude stačiť na uživenie rodiny?

Aj keď sa zdá, že okolnosti sú namierené proti nemu, Jozef sa nevzdáva. Dôveruje Pánovi a vďaka milosti dokáže obstáť v skúškach. Alebo, ako hovorí citát z dnešného prvého čítania, Jozef, podobne ako kedysi Abrahám, "proti nádeji v nádeji uveril" (Rim 4, 18). A nebol nikdy sklamaný. To je sila viery: posilňuje nás a napĺňa nádejou bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzame.

Preto dnes poďakuj Bohu za tohto pokorného, tichého tesára z Nazareta! Poďakuj za jeho svedectvo hlbokej dôvery v Pána! Kiežby každý z nás išiel v jeho stopách a na jeho príhovor našiel milosť uveriť v nádeji proti nádeji.

"Svätý Jozef, bedlivý ochranca Svätej rodiny, nauč ma žiť v neochvejnej nádeji!"