SLOVO MEDZI NAMI

Štvrtok, 1.4.2021

Zelený štvrtok Pánovej večere

Meditácia - Ján 13, 1 - 15

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?"

Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."

Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!"

Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou." Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!"

Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: 'Učiteľ' a: 'Pane' a dobre hovoríte, lebo to som.

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám


Meditácia                                                            

"Miloval ich do krajnosti" (Jn 13, 1).

Najmladšie dieťa zohráva v židovskej rodine pri sederovej večeri dôležitú úlohu. Práve ono kladie otázku: "Prečo je táto noc iná než ostatné?" Vtedy si celá rodina začne pripomínať všetko, čo Boh urobil pre Izrael, aby ho vyslobodil z otroctva v Egypte.

Aj dnes slávime noc, ktorá sa od všetkých ostatných líši. S bázňou a vďačnosťou si pripomíname noc, keď sa začalo Ježišovo umučenie. Noc, keď nás vyslobodil z otroctva hriechu a smrti. Noc, keď nám ukázal, že nás miluje "do krajnosti" (Jn 13, 1).

"Pane Ježišu, tvoja pokora ma privádza do úžasu. Hoci si v srdci prežíval ťažobu nastávajúceho utrpenia, nemyslel si na seba. Namiesto toho si vzal na seba úlohu sluhu. Ty, ktorý udržiavaš a riadiš celý vesmír, si si kľakol a umyl nohy mužom, z ktorých ťa jeden zradí, druhý zaprie a ostatní sa vtedy, keď ich budeš najviac potrebovať, rozutekajú. Pokoril si sa a ukázal si nám, čo znamená byť malým v Božom kráľovstve. Ukázal si nám, ako máme milovať. Miloval si nás do krajnosti.

S bázňou sa skláňam pred tvojou veľkorysou štedrosťou. Vo vedomí, že sa vraciaš k Otcovi, si v túto noc lámal so svojimi učeníkmi chlieb. Ty, Boží Baránok, ktorý snímaš hriechy sveta, si nám dal v Eucharistii svoje vlastné telo a krv. Nič si si nenechal pre seba. Dal si nám seba; obetu, ktorá nás sýti a zjednocuje s tebou a s Otcom, až kým opäť neprídeš. Miloval si nás do krajnosti.

Pane Ježišu, mlčky sa skláňam pred tvojou poslušnosťou. V túto noc si sa v Getsemanskej záhrade opustený a v agónii modlil k svojmu Otcovi, zatiaľ čo tvoji učeníci spali. Ty, ktorý si si mohol na pomoc privolať celé légie anjelov, rozhodol si sa prijať Otcovu vôľu a zachrániť nás. Dobrovoľne si sa vydal do rúk hriešnikov, vediac, že to pre teba znamená smrť na kríži. Pozrel si na svojho zradcu, na rozutekaných učeníkov, na tých, čo ťa trápili, na svojich mučiteľov a pozeráš aj na nás. Ty, ktorý si nikdy nezhrešil, obetoval si sa za naše hriechy. "Ako baránok, vedený na zabitie..." Miloval si nás do krajnosti."

"Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ do krajnosti."