Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete ak kliknete na K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

Pondelok, 17. januára 2022

Marek 2, 18 - 22     

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: "Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov." 


Zamyslenie                                              

"Nové víno do nových mechov" (Mk 2, 22).      

V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí o novom víne a nových mechoch, aby nám priblížil, ako obnoví náš vzťah s Bohom prostredníctvom novej zmluvy. Hovorí, že on je ten ženích, ktorý do nášho života mocne prináša Božiu lásku (pozri Mk 2, 19). Chce, aby sme boli pripravení prijať ju. Pane Ježišu, ty mi dávaš nové víno. Ním je tvoja božská láska, ktorú do mňa vlievaš. Ty ma miluješ a stvoril si ma, aby som ti patril. Tvoja láska je láskavá a zároveň trpezlivá. Tvoja láska sa raduje z pravdy. Tvoja láska sa nikdy nevzdáva a všetko vydrží. Je vždy pripravená priblížiť sa ku každému, kto je v núdzi. Tvoja láska vo mne rastie až tak, že sa rozlieva na ľudí v mojom okolí. Pane Ježišu, ty mi dávaš nové víno. Ním je tvoj život vo mne. Je to Božia prítomnosť v mojom najhlbšom vnútri. Zjavuješ mi, aký si: svätý, čistý a spravodlivý. Ukazuješ mi, ako veľmi ťa potrebujem, a potom ma k sebe priťahuješ. Čím viac od teba prijímam život, tým viac sa ti podobám. A tento tvoj život vo mne sa dotýka každého, koho stretám. Pane Ježišu, ty mi dávaš nové víno. Ním je tvoja moc, ktorá božsky pôsobí vo mne aj cezo mňa. Tvoja moc je neobmedzená - tebe nič nie je priťažké. Svojou mocou ma nielen uzdravuješ a vyslobodzuješ, ale dávaš mi tiež schopnosť vidieť veci z tvojej perspektívy. Moje modlitby ma napĺňajú nádejou a dôverou, že tebe nič nie je nemožné. Môj Pane, ty mi dávaš nové víno. Pomôž mi, aby som bol ako nový mech, ktorý v sebe udrží tvoje "víno". Chcem byť prispôsobivý a schopný rásť, keď sa vo mne bude zväčšovať tvoj život, láska a moc. Nechcem sa pridŕžať ničoho, čo ma od teba oddeľuje alebo čo mi bráni žiť novým životom. Ukáž mi všetko, čo mám vidieť. Mám niekomu odpustiť? Mám dať bokom svoj strach a nevôľu? Pane, chcem sa toho zbaviť, aby si ma naplnil svojím novým vínom.

"Pane Ježišu, žasnem nad tvojou štedrosťou! Keď mi teda dávaš toto nové víno, 

pretvor ma na takú nádobu, ktorá ho v sebe udrží."