SLOVO MEDZI NAMI

Piatok, 18. júna 2021

Meditácia - Žalm 34, 2 - 7;  

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. 


Meditácia                                                            

"Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní" (Ž 34, 7).

Po náročnom dni, keď si musel "urobiť milión vecí", možno prídeš domov s povzdychom: "Som unavený ako kôň!" Samozrejme, že ten milión vecí aj ten kôň sú len zveličením. Avšak žalmista nepreháňa, keď hovorí, že Boh nás vyslobodzuje zo všetkých tiesní. Ako vidíme v dnešnom prvom čítaní, Boh neuchránil Pavla od palicovania, bičovania, kameňovania, stroskotania ani iných nástrah. A predsa Pavol vedel, že Boh ho vypočuje vždy, keď ho zavolá - a to aj v utrpení (pozri 2 Kor 11, 30). Boh je pomoc, ktorá je nám vždy nablízku. Prevádza nás príkoriami. Nesľúbil nám život bez ťažkostí, ale uisťuje nás o svojej pomoci. Svojím Duchom nám pomáha zvládať problémy, nebezpečenstvá a obavy. On nám tieseň nespôsobuje, ale oslobodzuje nás od jej ťarchy. Dal nám nádej, že spolu s ním budeme v každom súžení robiť správne kroky. Väčšina z nás nezažije mučenie či stroskotanie na mori, no všetci máme nejaké problémy. Vyplatiť každý mesiac nájomné, vypočuť si hrozivú diagnózu, vidieť svojho blízkeho trpieť a zomierať - áno, vo svete máme súženie. Ale máme aj Božie uistenie, že nemusíme prepadať strachu, lebo on je s nami. On je verný, milujúci a mocný Otec. Boh ti nespôsobuje súženie, tak ako ho nespôsoboval svätému Pavlovi. A určite ťa podrží presne tak, ako podržal jeho. On je Otec, Spasiteľ, Uzdravovateľ, Živiteľ. Vo svojich ťažkostiach vytrvalo a neúnavne vyhľadávaj jeho prítomnosť a pomoc. Vezmi ho za slovo. On ti sľubuje, že ťa vypočuje, keď ho zavoláš. Vždy ti odpovie, hoci možno inak, ako očakávaš. Podrží ťa rovnako, ako podržal svätého Pavla.

"Otče, verím, že počuješ moje modlitby a vieš, čo potrebujem. Dnes mi pomáhaj, aby som neklesal pod ťarchou svojich trápení."