Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete, ak kliknete na  K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

 

Zamyslenie                                              

"Po celej zemi rozlieha sa ich hlas" (Rim 10, 18).  

V dnešnom prvom čítaní svätý Pavol hovorí, že ohlasovanie evanjelia prináša spásu. Aby mohli evanjelizátori ohlasovať radostnú zvesť, musia chodiť po celej zemi (porov. Rim 10, 13 – 15). Keď teda Ježiš vyzval Šimona Petra a jeho brata Ondreja, ktorého sviatok dnes slávime, aby išli za ním, prisľúbil im tiež , že z nich urobí "rybárov ľudí" (porov. Mt 4, 19).

Apoštol Ondrej prešiel na svojich misijných cestách obrovské vzdialenosti. Podľa niektorých tradícií sa svätý Ondrej pri ohlasovaní evanjelia dostal cestou na západ až do Grécka, na severe došiel až po Baltské more, na východe až po západnú Čínu a na juhu až po strednú Afriku! Posledné roky svojho života strávil na území dnešného Rumunska a na sklonku svojho života sa vrátil do Grécka, kde ho ako osemdesiatročného starca umučili.

Svätý Ondrej sa stal "rybárom ľudí" v plnom zmysle týchto slov. Jeho "hlas sa rozliehal" (porov. Rim 10, 18) po území väčšiny vtedy známeho sveta a vďaka tomu uverilo v Ježiša nesmierne veľa ľudí. O radostnej zvesti sa staroveký svet dozvedel vďaka ohlasovaniu apoštolov. Ondrej ani ostatní apoštoli pritom nekonali na vlastnú päsť a nepôsobili vlastnou silou; pôsobil skrze nich Duch Svätý, ktorý na celom svete pripravoval pôdu pre šírenie kresťanstva.

Ten istý Duch Svätý pôsobí aj dnes – a to aj prostriedkami, o akých sa Ondrejovi a ostatným apoštolom ani nesnívalo. Dnes sa radostná zvesť "rozlieha až po hranice sveta" (Rim 10, 18) prostredníctvom televízie, rádia a internetu. V odľahlých krajinách poznávajú ľudia Krista vďaka výtlačkom Svätého písma a kresťanských kníh. A posolstvo spásy v súčasnosti misionári roznášajú po celej zemi aj pomocou leteckej a lodnej dopravy.

Na ohlasovanie evanjelia je potrebný aj tvoj hlas. Radostnú zvesť môžeš sprostredkovať svojmu susedovi, ale aj vzdialeným príbuzným. Alebo sa o ňu môžeš podeliť s priateľom. Môžeš pritom použiť aj mail či textovú správu. Veď "ako uveria v toho, o ktorom nepočuli" (Rim 10, 14)?

"Pane Ježišu, chcem sa dnes pripojiť k tvojim apoštolom a stať sa ohlasovateľom tvojho kráľovstva!" 

List Rimanom 10, 9 – 18