Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete ak kliknete na K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

Štvrtok, 9. decembra 2021

Izaiáš 41, 13 - 20;   

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: "Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem," hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela. Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd. Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela. 


Zamyslenie                                              

"To urobila Pánova ruka" (Iz 41, 20).     

Po päťdesiatich rokoch vyhnanstva nadišiel čas, aby Boh priviedol Židov zo zajatia domov. Niekoľko desaťročí predtým boli vedení do Babylonu nehostinnou krajinou Jordánska a Sýrie. Teraz im však Boh prisľúbil, že ich sviežou, úrodnou cestou privedie naspäť. Mali ísť rovnakou trasou ako predtým, ale ich cesta mala byť tentoraz úplne iná. Bolo im jasné, že jedine Boh môže stvoriť taký hojný život - v nich aj okolo nich - v takom nehostinnom prostredí. Neexistujú archeologické dôkazy o tom, že by tento 1400 kilometrov široký pás krajiny v roku 537 pred Kristom náhle zakvitol. Vyhnanci, ktorí sa vracali, to však ani neočakávali. Oni chápali, že Boh hovorí o radosti a nadšení, ktoré zachváti ich srdce, keď sa priblížia k Jeruzalemu. Napokon, ich vyhnanstvo sa malo skončiť! Nastal čas, aby konečne obnovili svoj vzťah s Pánom. A čo ty? Veríš, že Boh môže vdýchnuť nový život do tých častí tvojho srdca, ktoré sa ti už dlho zdajú mŕtve? Alebo si sa medzičasom zmieril s myšlienkou, že sa s tým už nedá nič robiť? Ak áno, nájdi si dnes čas na uvažovanie o liturgických čítaniach uplynulého týždňa z Knihy proroka Izaiáša. V nich Boh znovu a znovu sľubuje život tam, kde zavládla smrť. Sľubuje, že uzdraví a obnoví neúrodné a zranené miesta v tvojej duši. On dokáže uzdraviť dlhodobo prechovávanú nevôľu, prelomiť putá pocitov viny z predchádzajúcich zlyhaní a pomôže ti zvíťaziť nad hriešnymi zlozvykmi. Kto iný ako Boh dokáže robiť také zázraky? Aj ty ich uvidíš tak ako Izraeliti, keď vytrváš na ceste s ním. Áno, žiada od teba spoluprácu, ale zároveň ti sľubuje, že budeš vidieť zmeny, o akých sa ti ani nesnívalo. Ak budeš vytrvalo prichádzať k Pánovi a počúvať jeho slovo, neskôr sa obzrieš spať a s vďačnosťou povieš: "To urobila Pánova ruka!"

"Pane, verím, že dokážeš vo mne urobiť aj nemožné. Pomôž mi odovzdať sa ti tak, aby som mohol zažiť tvoj uzdravujúci dotyk!"