SLOVO MEDZI NAMI

Utorok, 23. februára

Meditácia - Izaiáš 55, 10-11

Toto hovorí Pán: "Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie." 


Meditácia                                                              

"Moje slovo... sa nevráti ku mne naprázdno" (Iz 55, 11).

Bol si už niekedy v skleníku? Jeho priehľadné steny zachytávajú teplo a vlhkosť a tak aj v studenšom počasí vytvárajú priam tropické ovzdušie. No zároveň rastliny chránia pred hladnými zvermi. Skleník teda vytvára vhodné prostredie pre to, čo v ňom rastie.

Tento obraz by mohol byť dobrou metaforou aj pre lectio divina - starobylý spôsob čítania Svätého písma. V dnešnom prvom čítaní počúvame o životodarnej sile Božieho slova. Je ako dážď, ktorý napája zem a zúrodňuje ju. Dá sa povedať, že lectio divina je obzvlášť zúrodňujúcim prostredím na rast.

Ak chceš písané Božie slovo zakúsiť formou lectio divina, musíš sa na čas "odlúčiť" od všetkého, čo ťa rozptyľuje. Vďaka tomu sa budeš môcť plne venovať štyrom tradičným stupňom tejto metódy: čítaniu, meditácii, modlitbe a kontemplácii.

Čítanie. Rastlinky dobre rastú len v úrodnej pôde. Pre nás je tým úrodným prostredím, v ktorom môžeme prežívať Božiu milosť, Božie slovo. Prvým krokom pri lectio divina je teda nenáhlivé a pozorné prečítanie krátkeho úryvku. Ukončíme ho zvyčajne vtedy, keď našu pozornosť upúta nejaká veta alebo slovo.

Meditácia. Priehľadné steny skleníka dovoľujú dovnútra prenikať záplave slnečného svetla. Aj ty pozvi Ducha Svätého, aby ti osvetlil pravdy, ukrývajúce sa vo vete alebo slove, ktoré pri čítaní zaujalo tvoju pozornosť.

Modlitba. Prednes svoje úvahy Pánovi formou zbožného rozhovoru. Poďakuj mu za pravdu, ktorú ti zjavil. Spýtaj sa ho na čokoľvek, čo máš na srdci. Potom mu prenechaj priestor a čas na odpoveď. V tomto bode ti Pán zaplaví dušu pokojom a radosťou.

Kontemplácia. Teraz sa stíš a celkom sa otvor Božiemu pôsobeniu. Nechaj sa preniknúť všetkým, čo ti Boh hovorí alebo v tebe robí. Dovoľ, aby sa v tebe zakorenilo jeho slovo, aj keď to možno v danej chvíli "nebudeš cítiť".

A je to! Nenechaj sa však zmiasť; ako každý dobrý skleník, aj lectio divina ťa môže napriek svojej jednoduchej štruktúre prekvapiť. Nikdy totiž nevieš, kedy počas prechádzky po záhrade stretneš Pána.

"Pane, daj, aby tvoje slovo ožilo v mojom srdci!"