Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete, ak kliknete na  K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

Utorok, 28. novembra 2023

Zamyslenie                                              

"Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude za týmto" (Dan 2, 45).    

Daniel sa ocitol vo veľmi náročnej situácii. Ak nevysvetlí kráľovi Nabuchodonozorovi zmysel toho, čo sa mu snívalo, zabijú ho spolu s ostatnými babylonskými mudrcmi. A tak Daniel spolu so svojimi spoločníkmi vrúcne prosil Boha o odpoveď, až mu napokon "v nočnom videní bolo odhalené tajomstvo" (Dan 2, 19).

Daniel pochopil, že sen odhaľuje to, čo sa bude diať v budúcnosti. Dôjde k vzostupu a pádu štyroch kráľovstiev. "Naveky bude trvať" iba Božie kráľovstvo (porov. Dan 2, 44). Tento prorocký sen istotne dodal odvahu aj samotnému Danielovi, pretože aj napriek tomu, že jeho ľud žil vo vyhnanstve, Daniel sa presvedčil, že Boh je nad všetkým a že jeho kráľovstvo nakoniec zvíťazí.

My budúcnosť nedokážeme predpovedať. Nevieme, ktoré svetské mocnosti vzrastú a ktoré sa zrútia. V Danielovom proroctve, ako aj v ostatných biblických proroctvách, vrátane Ježišovej predpovede toho, čo má prísť, sa opakuje rovnaký motív: nastane obdobie útrap a prenasledovania, ale na konci zavládne Božie kráľovstvo. Nevieme, kedy sa to stane. No vkladáme nádej do Božích prisľúbení a tešíme sa na deň, v ktorom sa Boh stane "všetkým vo všetkom" (1 Kor 15, 28). Toto je budúcnosť, o ktorej nám "veľký Boh" dáva vedieť (Dan 2, 45).

Z času na čas každý z nás zápasí so strachom a úzkosťou a zamýšľa sa nad tým, čo ho čaká v budúcnosti. Keď sa ti to stane, pripomeň si, že tvoja budúcnosť je v bezpečí, pretože spočíva v Božích rukách. Tvoj milujúci a verný Boh sa o svoje stvorenie veľmi dôkladne stará a nedovolí, aby ho premohlo zlo. V skutočnosti sa o nás stará až tak, že poslal na zem svojho Syna, aby nás zachránil. Poslal svojho Syna, aby zachránil teba.

Odovzdaj dnes v modlitbe Pánovi všetky svoje obavy o budúcnosť. Ver, že ti pomôže preniesť sa cez všetky ťažkosti, ktoré ťa v budúcnosti čakajú, a sústreď sa na slávu, ktorá na konci príde. Tak ako Danielovi, aj tebe už Boh sčasti zjavil koniec príbehu. Aj keď tento koniec je ešte oveľa lepší, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť.

"Otče, dôverujem ti – dnes aj po všetky dni svojho života."      


Daniel 2, 31 – 45