SLOVO MEDZI NAMI

Utorok, 28. septembra 2021   

Zachariáš 8, 20 - 23;             

Toto hovorí Pán zástupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest; a obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: "Poďme a budeme prosiť Pána o priazeň, vyhľadáme Pána zástupov; pôjdem aj ja!" A prídu mnohé národy a mocné kmene do Jeruzalema hľadať Pána zástupov a prosiť Pána o priazeň. Toto hovorí Pán zástupov: V tých dňoch desať ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha a povie: "Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh." 


Zamyslenie                                                  

"Počuli sme, že s vami je Boh" (Zach 8, 23).      

Sára sedela vo svojej pracovni a mala také veľké obavy o svoje dieťa, až mala pocit, že dostane panický záchvat. Pozrela sa na svoju kolegyňu na opačnej strane miestnosti, ktorá jej kedysi rozprávala o svojom vzťahu s Bohom. Ak za ňou zájdem, uľaví sa mi, zišlo jej na um. Hoci jej to pripadalo trápne, premohla sa a poprosila kolegyňu, aby sa s ňou pomodlila. Žena s prívetivým úsmevom súhlasila a počas modlitby Sára pocítila nezameniteľný pokoj a úľavu. Čosi podobné opisuje aj Zachariáš v dnešnom prvom čítaní. Hovorí, že v časoch, ktoré prídu, budú do Jeruzalema prúdiť ľudia zo všetkých národov. Vtedy chytia hociktorého judského muža za okraj rúcha a povedia: "Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh" (Zach 8, 23). Ako môžeme oplývať takouto Božou prítomnosťou? V prvom rade ňou musíme byť naplnení. Nie je to úžasné, že Boh si neželá nič iné, než naplniť nás svojou milosťou a milosrdenstvom? Boh sám nás chce naplniť; my máme len prísť k nemu a dovoliť mu to. Nie je to pritom vôbec také zložité, ako to môže vyzerať. Vždy, keď sa obraciaš na Pána, on ťa štedro zahŕňa svojou milosťou. Keď mu ďakuješ a vzdávaš chválu, on ťa napĺňa. Keď naňho zavoláš vo svojich súženiach, aj vtedy ťa napĺňa. A napĺňa ťa aj vtedy, keď uňho hľadáš múdrosť, keď sa modlíš za uzdravenie, keď vyznávaš svoje hriechy a aj vtedy, keď ho prosíš o odpustenie. Inými slovami, jeho milosť ťa napĺňa všade a vždy, keď k nemu obrátiš svoje srdce. A ako sa má táto Božia prítomnosť prelievať na druhých? Nepotrebujeme mať v talóne zoznam spôsobov, akými môžeme druhých osloviť. Keď nás Boh naplní svojou prítomnosťou, ona z nás bude prúdiť sama. Potom len vstúpiš do miestnosti a prinesieš so sebou Božiu prítomnosť. Aj Sárina kolegyňa bola len sama sebou a tak sprostredkovala Božiu prítomnosť a útechu - vďaka tomu, že vytrvalo prichádzala k Pánovi, aby ju naplnil. To isté sa môže udiať aj s tebou. Vytrvalo pros Boha, aby ťa naplnil; a budeš prekypovať jeho milosťou.

"Tu som, Pane! Naplň ma, aby som bol nádobou tvojej lásky a milosti!"