Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete ak kliknete na K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI

Piatok, 1. apríla 2022

Ján 7, 1 - 2. 10. 25 - 30     

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je." A Ježiš učil v chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal." Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. 


Zamyslenie                                              

"Išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky" (Jn 7, 10).      

Sviatok stánkov musel človek zažiť v Jeruzaleme. Bola to najradostnejšia udalosť celého židovského roka a mali sa na nej zúčastniť všetci dospelí muži. Bolo teda samozrejmé, že tam pôjde aj Ježiš. Keď však na túto slávnosť odchádzala jeho rodina, on sa rozhodol neísť s nimi a svoj odchod odložiť. Vedel, že náboženskí vodcovia v Jeruzaleme sa ho snažia zabiť. A vedel i to, že ešte nenadišla jeho hodina - čas, keď mal podľa Otcovej vôle obetovať svoj život. Aby sa teda vyhol riziku zatknutia, a predsa si splnil povinnosť, prišiel do Jeruzalema tajne. Ježiš vždy plnil vôľu svojho Otca. Ako viackrát povedal ľuďom, robil "len to, čo vidí robiť Otca" (porov. Jn 5, 19; pozri aj 12, 49; 17, 4). A nám povedal, aby sme ho v tom dôsledne nasledovali. Táto výzva k poslušnosti je dosť náročná! Tajomstvo jej zvládnutia spočíva v postupných krokoch. Pripomeň si, že Ježiš ťa miluje, a preto mu môžeš v každej chvíli dôverovať. Nemusíš sa báť, že ťa povedie nesprávnym smerom. Niekedy je to ťažké a nie každý pochopí, že nie je nič lepšie ako plnenie Ježišovej vôle. V situáciách, keď máme problém rozpoznať, čo od nás Pán žiada, nás zasa môže tešiť vedomie, že je milosrdný. Nepotrestá nás za to, že sme sa snažili, aj keď sa pomýlime. Ježiš vie, že naša schopnosť rozlišovať nie je dokonalá a niekedy si dokážeme vybrať len to, čo považujeme za najlepšiu cestu, aj keď sa v budúcnosti ukáže, že sme mohli urobiť ešte čosi lepšie. Ježiš nikdy nevybočil z Otcovho plánu ani nevzal svoj život do vlastných rúk. Od nás žiada rovnakú oddanosť. Aj my sa máme Ježišovi zveriť tak, ako on zveril svoj život Otcovi. Aj vtedy, keď nevidíme cestu vpred, aj vtedy, keď je cesta ťažká, s jeho pomocou nájdeme správnu cestu. No musíme sa ním nechať viesť.

"Pane Ježišu, pomôž mi vytrvalo ťa nasledovať a plniť tvoju vôľu!"