PRIPRAVUJEME

     


- P R I P R A V U J E M E -
     Pevne veríme, že nastávajú lepšie časy a s pomocou Božou a Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše ale aj na stretnutie sa s priateľmi.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 


     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu.

     tím KPA