PRIPRAVUJEME

     


                                                                         2021 - do konca roka zatiaľ nevieme čo bude     Pozdravujeme Všetkých našich priaznivcov. Nachádzame sa v čase, ktorý nie je ľahký pre nikoho z nás. Museli sme zrušiť všetky akcie, ktoré sme pripravili do decembra 2020, ako aj konferenciu v Badíne začiatkom februára 2021.

     Sme radi, že Vás povzbudíme krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 

     Ďakujeme, že ste s nami a tiež ďakujeme za Vašu podporu.

     tím KPA