PRIPRAVUJEME

     


- P R I P R A V U J E M E -
     Pevne veríme, že s pomocou Božou a Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše ale aj na stretnutie sa s priateľmi.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 

9.12 2023 0 17.00 hod. - v priestore synagógy v Leviciach..."Večer s umelcami III." - hosťom večera bude Jozef Mičo z Terchovej, staviteľ filmových kulís pre Hollywood a hudobný hosť Miroslav Rác, svetoznámy klavirista...(vstup voľný do naplnenia kapacity synagógy)


     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu.

     tím KPA