PRIPRAVUJEME

     


                                                                         2020 - do konca roka zatiaľ III. programy

 - 18 až 20. september 2020  - Tábor otcovia a synovia VII. - Prihlášku je potrebné zaslať do 31.08.2020 e-mailovú adresu: body21@pobox.sk

Záväzná prihláška na tábor "Otcovia a synovia VII."

Začiatok: piatok 18.09.2020 o 18.00 hod.

Koniec: nedeľa 20.09.2020 po Bohoslužbe a spoločnom obede.

Cena:

92 € - ubytovanie dve noci a plná penzia pre dvojicu (otec a syn). V preklade- 23 € osoba/ deň

115 - traja

Miesto konania: Chata Kollárová, Ostrý Grúň

Fotogaléria na: www.chatakollarova.sk

Upozorňujeme, že počet účastníkov je obmedzený!

Prihlášku je potrebné zaslať do 31.08.2020 e-mailovú adresu: body21@pobox.sk

Otec

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Adresa:........................................................................................................................................

Dátum narodenia:........................................................................................................................

Tel. kontakt:................................................................................................................................

E-mail:........................................................................................................................................

Syn 1

Meno a priezvisko:.....................................................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

Syn 2

Meno a priezvisko:.....................................................................................................................

Dátum narodenia:......................................................................................................................

Upozorňujeme, že účastníci tábora musia byť v čase trvania tábora úrazovo poistení !

- 25.10. 2020 - Bohoslužby v ECAV v Horši a RKC Čajkov, za príslušníkov ozbrojených síl a ich                               rodiny 

- 12.12. 2020 - Večer s umelcami III. - Levická synagóga 0 17.00 hod. hosť večera Štefa Bučko,                              hudobný hosť Adriena Bartošová + 1, moderuje Martin Vrábel


  Pozdravujeme Všetkých našich priaznivcov. Nachádzame sa v čase, ktorý nie je ľahký pre nikoho z nás. Museli sme zrušiť všetky akcie, ktoré sme pripravili do júna. Mali sme pripravenú víkendovku Otec a syn, motivačné prednášky pre školy s pánom Mičom z Terchovej, ako aj s olympijským víťazom Matejom Tóthom. Tak isto sme museli zrušiť VI. ročník gospelového festivalu Leto na hrade. Veľmi nás to mrzí

    Keďže chceme s Vami zostať v kontakte, počas korony sme Vám pripravili pozdrav od maestra  Františka Kovára, s ktorým sme v roku 2019 spolupracovali. 

     Tak isto budeme radi, ak Vás povzbudíme krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 

     Ďakujeme, že ste s nami a tiež ďakujeme za Vašu podporu.

     tím KPA