PRIPRAVUJEME

     


                                                                         2021 - do konca roka zatiaľ nevieme čo bude, ale pripravujeme spolu s organizátormi 

- 21. 8. 2021 - Spolupracujeme na "Festival za jazerom" v  Šuňave  okr. Poprad - mestečko hier

- 29. 8. 2021 - Spoluorganizujeme Oslavy SNP v obci Žemberovce

- 9.9. 2021 - Deň obetí holokaustu a rasového násilia v synagóge v Leviciach     Pozdravujeme Všetkých našich priaznivcov. Nachádzame sa v čase, ktorý nie je ľahký pre nikoho z nás. V roku 2020 sme museli sme zrušiť všetky akcie, ktoré sme pripravili, ako aj konferenciu v Badíne začiatkom februára 2021.

     Pevne veríme, že nastávajú lepšie časy a s pomocou Božou a Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri horeuvedených akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše a aj tela.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 


     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu .

     tím KPA