PRIPRAVUJEME

     


- P R I P R A V U J E M E -
     Pevne veríme, že s pomocou Božou,  Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše, ale aj na stretnutie sa s priateľmi.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami.    

- 14. 6. 2024 - o 17.00 hod. - Ekumenické Bohoslužby na Kalvárii v Leviciach

- 15. 6. 2024 - 18.00 hod. - Večer chvál s gospelovou kapelou "Lamačské chvály"     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu.

     tím KPA