PRIPRAVUJEME

     


- P R I P R A V U J E M E 

- 11 až 13. februára 2022 - konferenciu uniformovaných v Badíne - prosíme o modlitby, aby sme mohli nadviazať na prerušenú šnúru v tomto roku....konferenciou nás bude opäť sprevádzať Palko Strežo...môžete sa prihlasovať na tel. čísle: 0903 938 353 a ak by ste nás chceli podporiť tak potrebné údaje nájdete po kliknutí na KONTAKT ...BVŽ


     Pozdravujeme Všetkých našich priaznivcov. Nachádzame sa v čase, ktorý nie je ľahký pre nikoho z nás. V roku 2020 sme museli sme zrušiť všetky akcie, ktoré sme pripravili, ako aj konferenciu v Badíne začiatkom februára 2021.

     Pevne veríme, že nastávajú lepšie časy a s pomocou Božou a Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri horeuvedených akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše a aj tela.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 


     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu .

     tím KPA