PRIPRAVUJEME

     


- P R I P R A V U J E M E -
     Pevne veríme, že nastávajú lepšie časy a s pomocou Božou a Vašou modlitebnou a finančnou podporou budeme môcť priložiť ruku k dielu pri akciách, kde bude priestor na oblaženie našej duše ale aj na stretnutie sa s priateľmi.

     Sme radi, že Vás môžeme povzbudiť krátkymi zamysleniami, Slovo medzi nami. 

- 16. až 18. júna 2023 - Víkendovka "Otec a syn", tentokrát v Liptovskom Trnovci

- 30. júna o 17.00 hod. - kalvária nad Levicami - ekumenické Bohoslužby za príslušníkov                                   ozbrojených síl a ozbrojených zborov  SR, vítaná je aj široká verejnosť


     Ďakujeme, že ste s nami, nech Vám náš Nebeský Otec štedro vynahradí všetku vašu podporu.

     tím KPA