Púť Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, Levoča

07.07.2018