Bohoslužby II. , Horša a Čajkov

30.10.2017

     Druhý rok po sebe sa v obci Čajkov v Rím.- kat. kostole sv. Mikuláša, slúžila sv. omša za policajtov, tých ktorí sú v aktívnej službe a tých, ktorí položili svoje životy pri výkone služby a za ich rodiny. Hlavným celebrantom bol ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorému spolucelebrovali, kaplán KRPZ Nitra, mjr. PhDr. Štefan Bartko, a miestny pán farár Mgr. Emil Václav.

     Ako hostia sa zúčastnili, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló, pedagóg ÚNVTOS v Leopoldove kpt. Mgr. Michal Libant a iní. Počas omše zazneli slová o náročnosti policajnej práce, ale aj o tom, že žiť ako kresťan a byť dobrý policajt sa navzájom nevylučuje.

     V poďakovaní na záver tiež odznela prosba o Božie požehnanie pre policajtov, aby sme neboli občanom našej krajiny na ťarchu, ale aby sme im vedeli naozaj pomáhať a chrániť ich.

     Tejto slávnosti predchádzala bohoslužba v evanjelickom kostole v obci Horša, ktorú viedol plk. ThDr. Marian Bodolló, počas ktorej sme ďakovali za úrodu.

     Organizátorom týchto udalostí bolo Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii - SPKHP, na čele ktorého stojí npor. PhDr. Jaroslav Macek a ktoré vyjadruje veľké "ďakujeme" všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu týchto slávností.