Bohoslužby II. - plagát

08.10.2017

Dňa 29. 10. 2017 bude o

- 08.30 hod. slúžená bohoslužba v kostole EC AV v obci Horša okr. Levice, ktorú bude viesť plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR

- 10.30 hod. slúžená sv. omša za policajtov PZ SR (živých a tých, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania a ich rodiny), ktorú bude celebrovať Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR,

Srdečne pozývame všetkých policajtov a ich rodiny.