Bohoslužby IV. Horša a Čajkov

27.10.2019

     Služby Božie a svätá omša za policajtov IV.

             Dňa 27.10.2018 Kresťanská policajná asociácia už štvrtý rok po sebe uskutočnil služby Božie a svätú omšu za policajtov, ich rodiny, ako aj za policajtov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Služby Božie sa konali v malom evanjelickom kostolíku v mestskej časti Levice - Horša, ktoré viedla policajná duchovná mjr. Mgr. Júlia Štofanová z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Začiatok služieb Božích začal zborový farár evanjelického a. v. cirkevného zboruLevice ThDr. Martin Riecky, ktorý zároveň aj pozdravil prítomných na službách Božích a predstavil už známu policajnú duchovnú prítomným veriacim. Počas kázne duchovná Júlia Štofanová spomenula, aké je dôležité v živote je mať niekoho pri sebe a oprieť sa o niekoho, aké dôležité je mať vieru v Boha a modliť sa v pánu Bohu, keď človek prechádza ťažkými životnými situáciami. 

             Po službách Božích sme pred oltárom vyhotovili spoločnú fotografiu bratov a sestier, ktorí sa zúčastnili služieb Božích a spoločne sme sa presunuli do obce Čajkov, kde v katolíckom kostole sv. Mikuláša sa uskutočnila Svätá omša za policajtov a ich rodiny. Na začiatku Svätej omše správca farnosti Mgr. Emil Václav privítal policajných duchovných, ktorí boli prítomní na Svätej omši. Uvedenú omšu celebroval zástupca biskupského vikára ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky policajný duchovný pplk. PaeDr., ThLic. Ľudovít Spuchľák, PhD. za prítomnosti policajného duchovného Krajského riaditeľstva PZ v Nitre mjr. PhDr. Štefana Bartka. V úvode Svätej omše duchovný Bartko spomenul mená padlých policajtov a následne sa duchovný Spuchľák úprimným slovom prihovoril veriacim.
Po svätej omši sme si spravili spoločnú fotografiu pred oltárom a presunuli sme sa do blízkeho kultúrneho domu, kde naše hladné žalúdky na stoloch čakali samé dobroty, ktoré pre nás pripravil miestne dobrovoľníčky. Pred obedom sa prezident Kresťanskej policajnej asociácie PhDr. Jaroslav Macek, MBA poďakoval prítomným hosťom, že sa zúčastnili služieb Božích a Svätej omše a tiež poďakoval za ich doterajšiu spoluprácu.
             Kresťanská policajná asociácia Slovensko sa chce poďakovať zborovému farárovi Martinovi Rieckemu z Evanjelického a. v. cirkevného zboru Levice a farárovi Emilovi Václavovi z Rímsko - katolíckeho farského úradu v Čajkove za to, že nám dávajú priestor, aby sa takéto významné spomienky v ich chrámoch každý rok mohli uskutočňovať. Je veľmi dôležité a prináša to veľké ovocie do budúcnosti, že sa to tieto spomienky uskutočňujú za prítomnosti bratov a sestier z viacerých kresťanských denominácií.

( KPA )