Deň s „farárom zo Žakoviec“

01.10.2016

     Blížila sa 12-sta hodina dňa 30.9. 2016, stáli sme na parkovisku na začiatku Levíc a čakali na Ing. Mgr. Mariána Kuffu, Dr.h.c., "farára zo Žakoviec", ako ho pod týmto oslovením pozná väčšina verejnosti. Prišiel presne, podali sme si ruky, (má naozaj pevný stisk a ruku doslova vydretú) a stihol nám povedať, že ráno o 03.00 hod, prišiel z Talianska, trochu pospal a je nám k dispozícii.

     Sadli sme do áut a ponáhľali sa do našej prvej zastávky Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Tu nás privítala pani riaditeľka PaedDr. Mária Farkašová, spolu s pani zástupkyňou Mgr. Zuzanou Hoare a duchovným správcom školy Mgr. Jánom Krausom. Následne sme prešli do telocvične, kde na nás čakalo okolo 100 študentov. Duchovný správca školy predstavil p. farára Kuffu, a uviedol, že jeho návštevu pre školu sprostredkovali policajti z SPKHP v rámci aktivity "Prevencia trochu inak". Následne sa ujal slova pán farár Kuffa. Cez svoje životné príbehy a prácu s ľuďmi na okraji spoločnosti, približoval študentom hodnoty, na ktorých v živote naozaj záleží. Dotkol sa tém, ktoré v mladých rezonujú ako alkoholizmus, narkománia, ale aj prostitúcia, či nástrahy politiky feminizmu alebo LGBTI. Silné bolo, keď povedal, budem parafrázovať "láka ťa alkohol? lákajú ťa drogy? láka ťa nezriadený sex?, myslíš si, že je to začiatok krásnej cesty?, tak ja ti ukážem ako táto cesta končí, ako v bolestiach zomiera alkoholik, ako zomiera do klbka skrútený narkoman a ako zomiera prostitútka, ktorá krváca z dôvodu rôznych pohlavných chorôb, príď ku mne do Žakoviec...!!!". Bezmála dvojhodinové rozprávanie študenti ukončili potleskom a spoločnou fotografiou. Po malom občerstvení sme sa s vedením školy rozlúčili. Týmto ďakujem pani riaditeľke PaedDr. Farkašovej, že nám ako SPKHP umožnila túto aktivitu, lebo pri pohľade na študentov bolo vidieť, že táto prednáška mala zmysel.

      Po obede sme sa s pánom farárom presunuli do priestoru kaviarne Kontakt café, kde nás už čakal riaditeľ Ing. Csaba Tolnai, ktorý nás previedol priestormi budovy, priblížil históriu objektu a samozrejme pohostil dobrou čokoládou. Zaujímavá náhoda bola, že akurát na lezeckej stene v areáli kaviarne prebiehala aktivita "výstup na Gerlach" a pád práve z tohto končiara Mariánovi Kuffovi radikálne zmenil život. Pán farár sa očami nevedel odtrhnúť od lezcov na stene, bolo na ňom vidieť, že tento šport je mu veľmi blízky. Riaditeľ Kontakt café sa z návštevy Mariána Kuffu, ktorého vníma ako človeka s obrovskou charizmou, naozaj tešil a na záver stretnutia nás požiadal o spoločnú fotografiu.

     Vyvrcholením dňa s týmto vzácnym človekom bola sv. omša, ktorú pán farár Kuffa celebroval o 19.00 hod. v kostole Ducha Svätého na Rybníkoch. Na svätú omšu prišlo cez 300 ľudí a pri slove pána farára prežili naozaj veľmi dobrý čas.

     Týmto sa chcem za SPKHP poďakovať domácemu pánovi farárovi Felixovi a pánovi kaplánovi Krausovi, že umožnili, aby sa táto udalosť mohla konať v ich kostole. Taktiež chcem poďakovať spoločenstvu Ducha svätého, ktoré nám výrazne pomáhalo pri propagácii tejto udalosti.