Bohoslužba na Kalvárii 2022

24.06.2022

 Ekumenických bohoslužieby,  sa konali dňa 24.06.2022 na Kalvárii v Leviciach.  Tešíme sa, že pri oltári sa zišlo 6 predstaviteľov kresťanských denominácií pôsobiaccich na území mesta Levice. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby táto udalosť prebehla veľmi dôstojne a bola tak povzbudením pre všetkých, ktorí sa jej zúčastnili a pevne veríme, že prinesie ovocie aj pre mesto Levice.