Ekumenická Bohoslužba za príslušníkov OS a OZ SR

30.06.2023