I. Konferencia policajtov a zložiek MV SR

28.01.2017

     V dňoch 20.1. až 22.1. 2017 sa v kňazskom seminári v Badíne uskutočnila konferencia policajtov a zložiek MV SR, ktorej nosnú časť tvoril kurz "Filip". Konferencia bola otvorená dňa 21.1. 2017 bohoslužbou, ktorú celebroval Vladko Beregy, bývalý policajt. Po bohoslužbe bol priestor na osobné svedectvo Vladka, ktoré v nás zanechalo hlboký dojem. Deň sme ukončili vzájomným predstavením a neformálnymi rozhovormi.

     Ďalší deň sa niesol v duchu kurzu "Filip", ktorý začal po rannej bohoslužbe a ktorým nás sprevádzal Peter Lipták s kolegom z jeho spoločenstva. Večer sa k nám pridali Lamačské chvály, kolegovia zo ZVaJS a aj domáci seminaristi.

     V nedeľu po ukončení kurzu, sme napísali krátku spätnú väzbu a po bohoslužbe a spoločnom nedeľnom obede sme sa rozišli. Po celý čas bol s nami a intenzívne nás sprevádzal o. Mikuláš Tressa CSsr., ktorému patrí veľká vďaka a musím konštatovať, že bez neho by sa tento seminár nekonal.

     Celé trojdnie bolo pre všetkých zúčastnených veľkým povzbudením a utvrdením sa v tom, že Boh nás miluje a uvedomením si, že ako kresťania kráčame v nekonečnej moci Ducha svätého. Výrazne sa medzi nami otužili vzťahy, nakoľko sa tu vytvoril priestor aj na hlbšie zdieľanie sa so svojimi problémami, ktoré každý z nás má.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby táto konferencia prebehla na veľmi vysokej úrovni. Osobitná vďaka patrí celému vedeniu kňazského seminára.

     Na záver vyjadrujem nádej, že sa o rok stretneme zase a ešte v hojnejšom počte.