III. Konferencia OS a OZ v Badíne od 8 do 10.2. 2019

11.02.2019

     V dňoch 8 až 10. 2. 2019 sa na podnet Kresťanskej policajnej asociácie, už po tretí krát v priestoroch kňažského seminára v badíne, stretli príslušníci uniformovaných zložiek a pozvaní hostia na konferencii, ktorej nosná téma bola "Život v Kristovi".

     Konferenciu sme otvorili sv. omšou, ktorú celebroval ordinár Orinariátu OS a OZ, Mons. František Rábek. Následne po sv. omši vojenský kaplán Mgr. Jaroslav Leopold Jablonský, odprezentoval prednášku na tému požehnania v rodine. V prednáške sa dotkol biblických koreňov požehnania a následne významu požehnania v našom rodinnom a každodennom živote. Prednáška nás veľmi oslovila a prinútila prehodnotiť niektoré naše zvyky a názory, ktorými si ničíme svoje rodiny.

     Sobotný deň sa niesol v znamení prednášok laika Petra Liptáka, ktoré vyvrcholili večerom modlitieb. Modlitbami nás sprevádzala kapela Modlitby otcov a počas celého večera bola možnosť prijať sviatosť zmierenia, alebo hlbšieho rozhovoru s otcom vikárom Jozefom Palubom.

     V nedeľu sa uzatvorili témy prednášky a bol priestor na spätnú väzbu zúčastnených, ktorá bola veľmi pozitívna. Najviac rezonovala skutočnosť, že počas konferencie bol priestor na rozhovor o vážnych témach a uvedomenie si spolupatričnosti, že aj v tak náročnom prostredí, ako sú ozbrojené zložky , je priestor na život podľa evanjelia.

     Konferencia vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval o. vikár Jozef Paluba a následne slávnostným obedom.

     Týmto sa chcem v mene KPA poďakovať všetkým, ktorí na konferenciu prišli a hlavne našim duchovným otcom, že si napriek vyťaženosti našli priestor, aby sa nám mohli venovať.

     Taktiež veľké ďakujem patrí celému personálu seminára za ich pohostinnosť a naozaj výbornú kuchyňu.

     Už teraz sa tešíme na IV. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční od 7 do 9.2. 2020.  

P R O G R A M 

III. Konferencie v Badíne, ktorú poriada Kresťanská policajná asociácia - KPA , pre zložky Ministerstva vnútra SR a hostí, na tému "Život v Kristovi" v dobe od 8.2. do 10.2. 2019.

Piatok:

16:00 - 17:30 registrácia

18.00 - 19.00 večera

19:30 Svätá omša, celebrant Mons. František Rábek ordinár OS a OZ SR,

20:30 Požehnanie v rodine - prednáša kaplán OS a OZ SR por. Mgr. Jaroslav Leopold Jablonský

23:00 večierka

Sobota:

7:00 Budíček

7:20 svätá omša

8:00 raňajky

9:00 I.Blok

10:30 prestávka

11:00 II. Blok

11:45 prestávka

12:00 obed

13:00 voľno

15:00 III. Blok

16:00 prestávka

16:30 IV.Blok

18:00 večera

18:30 voľno

19:00 V. Blok

19.30 - 21.30 svedectvo, spoločenstvo Modlitby otcov, vikár OS a OZ SR Jozef Paluba,  Peter Lipták

modlitba za zmocnenie DUCHOM SVÄTÝM

23:00 večierka

Nedeľa:

7:30 budíček

8:00 raňajky

9:00 VI.Blok

10:00 Ankety

10:30 prestávka

11:00 Svätá omša

12:00 obed a odchod

Podmienky registrácie :

Poplatok za celú konferenciu, vrátane dobrej stravy a kávičky je 40,- eur. Záčíname v piatok večerou a končíme v nedeľu obedom. Poplatok sa bude hradiť pri príchode. Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, je potrebné sa prihlásiť čím skôr na email jaro.macek@gmail.com,. Uzatváranie prihlášok je do 6.2. 2018. Viac informácií na t.č. 0903 938 353