Kajúcna tryzna - plagát a pozvanie

05.03.2017

     Pozývame Vás na Kajúcnu tryznu, pri príležitosti 73. výročia deportácie židov z Levíc a okolia, ktorá sa uskutoční v synagóge v Leviciach dňa 1.4. 2017 o 17.00 hod. Chceme si pripomenúť tragickú udalosť, kedy v priebehu jedného dňa v júni 1944, bolo z mesta Levice železničnými vagónmi deportovaných do Osvienčimu 2300 židovských občanov. Po p Príchode do koncentračného tábora v Osvienčime, už v nasledujúcu noc z nich 2000 zahynulo v plynových komorách. Do rodného mesta Levice sa vrátilo len 300 občanov židovského pôvodu.

     Stala sa tragédia, pri ktorej nechceme špekulovať, že kto za to môže a rozoberať územnú a politickú zodpovednosť.

     Táto tragédia má, či si to pripúšťame , alebo nie, negatívny dopad na nás a naše deti a toto sa chceme pokúsiť zmeniť prosbou o odpustenie.

     Kajúcnou tryznou, teda chceme spolu s predstaviteľmi mesta, kresťanských denominácií a občanov mesta Levíc a okolia, prosiť o odpustenie našich židovských spoluobčanov. Prosbou o odpustenie chceme vyjadriť jasný postoj k tejto tragédii a v pokore veriť , že toto odpustenie aj dostaneme.

Na kajúcnu tryznu boli pozvaní:

spolubčania z Levíc, ktorí holokaust prežili: p. Szilárdová, p. Vitalová a p. Salatiová

- Zvi Aviner Vapni - veľvyslanec štátu Izrael

- Igor Rintel - predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

- Michail Borisovič Kapustin - rabín Ústredného zväzu židovskej náboženskej obce

- Egon Gál - predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave

- Frank Lowy - podnikateľ, človek ktorý prežil holokaust (Austrália)

- Peter Sandtner - predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska

- Ondrej Krajňák - predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa

- Mons. Marián Chovanec - diecézny biskup Bansko - Bystrickej diecézy

- Mons. František Rábek - ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR

- plk. ThDr. Marián Bodolló - generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby

Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR

- Štefan Mišák - primátor mesta Levice

- Ján Krtík - zástupca primátora mesta Levice

- predstavitelia kresťanských denominácií v meste Levice: Rímsko-katolíckej cirkvi,

Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, Reformovanej cirkvi, Cirkvi bratskej,

Baptistickej a Apoštolskej cirkvi

- Miroslav Košút riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR v Leviciach

- Štefan Šebo - správca Židovského múzea v Tekovských Lužanoch

- Jana Zátopková predsedkyňa Matice slovenskej v Čajkove

- Gabriel Kosmáli - riaditeľ JPK ( združenie - Ježiš pre každého )

- Jaromír Muráni - lekár

- Guido A. Longhitano - podnikateľ (Taliansko)

a ďalší

- hudobný doprovod a hudobný recitál na záver tryzny, bude v podaní arménskej klaviristky Karin Sarkisjan

Tryznu budú moderovať Csaba Tolnai - poslanec zastupiteľstva MsÚ Levice a Pavol Strežo - líder spoločenstva Novej evanjelizácie v Dolnom Kubíne

S pozdravom Jaroslav Macek - riaditeľ SPKHP

Podujatie usporadúva SPKHP (www.spkhp.sk) s podporou MsÚ Levice