Kajúcna tryzna v Leviciach

04.04.2017

     Po niekoľkomesačnej príprave, v Leviciach dňa 01.04.2017 o 17.00 hod, v židovskej synagóge SPKHP s podporou primátora mesta Levice zorganizovalo kajúcnu tryznu - smútočnú slávnosť na počesť zomrelých levických židovských spoluobčanov, ako aj židovských spoluobčanov z okolia Levíc, ktorých v roku 1944 v počte 2800 bolo deportovaných do koncentračného tábora Oswienčim - Auschwitz a z ktorých sa do rodného mesta vrátilo 300.

     Na kajúcnu tryznu prijali pozvanie primátor mesta Levice Štefan Mišák, zástupca primátora mesta Levice Ján Krtík, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov plk. Marián Bodolló, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Igor Rintel, rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Michail Borisovič Kapustin, predseda židovskej náboženskej obce v Bratislave Egon Gál, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, riaditeľ sekretariátu predsedu Ústavu pamäti národa Pavol Kossey, zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Levice Boris Kováč, odborná pracovníčka zo Štátneho archívu Nitra - pracovisko archív Levice Marta Švolíková, správca židovského múzea v Tekovských Lužanoch Jozef Šebo, farár Rímsko-katolíckej cirkvi - farnosti Ducha Svätého v Leviciach Martin Felix, zborový farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Leviciach Martin Riecky, zodpovedný vedúci Zborovej stanice Apoštolskej cirkvi v Leviciach pán František Dankovics, kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Leviciach Roman Neumann, farár Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach Gyula Kassai. Taktiež na kajúcnu tryznu prijali pozvanie priama účastníčka deportácie 92-ročná pani Štadlerová a príbuzní židov, ktorí boli deportovaní do koncentračného tábora Oswienčim a to pán Štadler a pani Salátiová. Slovo taktiež dostal pán Ladislav Ürge, ktorý ako 5-ročný bol priamy svedok deportácie židov v roku 1944 v Leviciach. Počas celého večera kajúcnu tryznu sprevádzali moderátori Pavol Strežo, Csaba Tolnai, klaviristka a speváčka arménskeho pôvodu Karin Sarkisjan.

     Cieľom kajúcnej tryzny bolo, aby sme my občania, ako aj oficiálny predstavitelia mesta Levice, vyjadrili ľútosť a bolesť nad stratou spoluobčanov židovského pôvodu počas hlokaustu.

     V závere podujatia bolo predstaviteľmi židovskej náboženskej obce a mesta Levice, zapálených 7 sviec na pamiatku všetkých obetí holokaustu, z mesta Levice a okolia.

     Široká verejnosť na túto udalosť reagovala veľmi pozitívne a s uznaním prijala fakt, že organizáciu tohto nevšedného podujatia s mimoriadne vzácnymi a

významnými hosťami, mali v rukách aktívni policajti Policajného zboru SR.