Konferencia "Náboženská sloboda v 21. storočí"

16.02.2016

     Dňa 16. 2. 2016 prebehla v Bratislave v hoteli Holiday Inn konferencia na tému Náboženská sloboda v 21. storočí. Panelová diskusia sa v prvej časti venovala aktuálnemu vývoju vo svete a výzvam pre náboženskú slobodu. V tejto časti dostali priestor na prezentáciu podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ a riaditeľ Aliancie Defending Freedom Paul Coleman.

      V druhej časti sa panelová diskusia venovala náboženskej slobode, jej realite a čo sa dá pre zlepšenie náboženskej slobody urobiť. V tomto paneli vystúpil analytik Fóra pre náboženskú slobodu v Európe Dominic Zoehrer, docent Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe Harald Christian Scheu, generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Barbara Illková a generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Michal Mlynár.

     Z celej konferencie, ktorá prebehla na veľmi vysokej odbornej úrovni, možno vyvodiť záver, že úrovňou náboženskej slobody možno merať vyspelosť demokracie v danom spoločenskom zriadení.