KPA na návšteve v ústredí ŽNO na Panenskej ulici v Bratislave

30.07.2019

KPA - 30.7. 2019 sme mali tú česť sa stretnúť s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, v ich sídle na Panenskej ulici v Bratislave, vľavo s predsedom ÚZ ŽNO na Slovensku Richardom Dudom a vpravo predsedom ŽNO v Bratislave Tomášom Sternom. Boli sme veľmi radi, že od nás prijali malý darček v podobe fotografie Levickej synagógy zo začiatku 20. storočia. Taktiež sme sa na krátku chvíľu stretli aj s podpredsedom ÚZ ŽNO na Slovensku Igorom Rintelom, ktorý sa nám pre svoju neodkladnú zaneprázdnenosť nemohol dlhšie venovať. ... ďakujeme za prijatie a pevne veríme, že toto stretnutie bude začiatkom nových projektov..