Ľudové liečiteľstvo a okultizmus

26.04.2016

     SPKHP usporiadalo ďalšiu aktivitu - prednášku na tému "Ľudové liečiteľstvo a okultizmus", ktorú prišla formou svedectva z vlastného života odprezentovať pani Oľga Staňová z Košíc. Prednáška sa uskutočnila dňa 16. 4. 2016 o 20.00 hod. priamo v priestoroch kostola farnosti Ducha sv. v Leviciach. Zmenu priestoru oproti plánu si vyžiadal väčší počet záujemcov, čo nás, samozrejme, potešilo.

     Táto téma bola vybraná preto, lebo v poslednej dobe si všímame, že aj v našich policajných radoch rastie záujem o rôzne východné filozofické duchovné smery a ľudové liečiteľstvo, čo sa u kolegov prejavuje, nosením rôznych ozdôb, ako červené šnúrky, kryštály a amulety. Z tohto dôvodu sme pokladali za potrebné, aby sa nám v tejto problematike pomohol zorientovať niekto kompetentný.

     Pani Oľga Staňová podala veľmi silné svedectvo zo svojho života o nebezpečnosti ľudového liečiteľstva, ako aj iných praktík, ktoré využívajú prácu s rôznymi energiami. Jej svedectvo a osobné skúsenosti o ktorých rozprávala, boli naozaj miestami až neuveriteľné a hodiace sa skôr do rozprávky ako reálneho života. V rámci svedectva bol vytvorený aj priestor na otázky z publika a po prednáške ešte viacero zúčastnených využilo priestor na osobný rozhovor s pani Staňovou.

     Osobné poďakovania nášmu SPKHP hneď po prednáške, ale aj v časovom odstupe, nás utvrdili v tom, že daná problematika ľudí naozaj zaujíma a priamo ovplyvňuje ich životy a že aktivity tohto druhu majú veľký význam.

     Naše SPKHP sa týmto chce poďakovať všetkým, ktorí prijali pozvanie na prednášku a samozrejme aj predstaviteľom farnosti Ducha sv. v Leviciach za poskytnutie priestorov.