Medaila od ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR

01.03.2018

                                  Bolo mi veľkou cťou prevziať medailu sv. Šebastiána III. triedy od ordinára Ordinariátu OS a OZ SR.