Modlitby za mesto Levice

15.11.2016

     Z podnetu našej organizácie sa dňa 15.11. 2016 o 17.00 hod. v priestoroch Kontakt cafe v Leviciach uskutočnila prednáška na tému Modlitby za mesto. 

    Prednášku viedol Pavol Strežo a prítomných v nej oboznámil s významom modlitieb za naše mesto, v ktorom sme sa narodili,v ktorom pracujeme a žijeme. Aj na praktických príkladoch priblížil, aké je dôležité vysporiadať sa s rôznymi ťarchami z minulosti, ktoré sa v meste udiali a boli generáciami pred nami zametené akoby pod koberec. Pavol Strežo sa dotkol aj témy židovských spoluobčanov, ktorých bolo z mesta do Osvienčimu deportovaných 2800 a z  ktorých sa vrátilo iba 300 . 

     V prednáške okrem iného vyzval, všetkých zástupcov kresťanských denominácií, ktorí prijali pozvanie na stretnutie k spoločnému stretávaniu a k modlitbám za naše mesto. 

     Týmto zvlášť ďakujeme nášmu priateľovi Csaboci Tolnaiovi, riaditeľovi Kontakt café za moderovanie večera a poskytnutie priestorov.