Na návšteve v zbore Reformovanej kresťanskej cirkvi

15.12.2023

Dnes sme prijali pozvanie sympatických manželov farára a farárky cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach pána Gyula Kassai a pani Kassai Tímea a zúčastnili sme sa vianočného večera vo dvore spomínaného cirkevného zboru. Okrem pochutenia si na vynikajúcej kapustnici a iných dobrotách nám pán farár Kassai spravil prehliadku novo postavených a moderne zariadených priestorov materskej škôlky a detských jaslí, do ktorých sú pripravení prijať prvé detičky. Bol to veľmi požehnaný čas. 

 (Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče si vo mne a ja v tebe.....Ján 17:21)  

Ďakujeme !