Návšteva Generálneho duchovného Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR v Leviciach

01.10.2016

     V poobedňajších hodinách dňa 29. 9. 2016, uskutočnil na Od MP v Leviciach svoju pastoračnú návštevu generálny duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. ThDr. Marián Bodolló. Po privítaní nás generálny duchovný oboznámil s úlohami, ktoré vo svojej službe plní a významom pastoračnej služby v rámci SR, ako aj na zahraničných misiách.

     Následne sme sa z nášho oddelenia presunuli do priestorov občianskeho združenia JPK (Ježiš pre každého), kde nás privítal zástupca riaditeľa Mgr. Gabriel Kosmály Jr. Po srdečnom privítaní sme boli oboznámení s náplňou práce občianskeho združenia. Okrem iného aj o tom, že JPK je významným článkom v šírení kresťanskej viery hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, a že aj v súčasnej dobe je jeho riaditeľ Ing. Ondrej Garaj na pracovnej ceste v jednej z týchto krajín. Spoločne s Mgr. Kosmálym sme generálnemu duchovnému OS a OZ SR porozprávali o tom, akú dôležitú úlohu zohralo a zohráva o. z. JPK v živote nášho SPKHP. Po malom občerstvení v rodinnej atmosfére, sme sa rozlúčili.

     Po rozlúčke boli pre nás už otvorené brány areálu a kostola Evanjelickej cirkvi a.v. v Leviciach, kde sme pri čakaní na brata farára Mgr. Martina Rieckeho mohli prežiť duchovne obohacujúci čas. Stretnutie s bratom farárom Mgr. Martinom Rieckym prebehlo vo veľmi bezprostrednej atmosfére, v ktorej sme sa dotkli tém ako kríza muža, vzťah medzi otcom a synom, ale aj témy ako obohatiť život farnosti a povzbudiť veriacich. Z tohto obohacujúceho stretnutia vzišlo viacero návrhov, ktoré majú s pomocou Božou potenciál priniesť bohaté ovocie. Jedným z takýchto návrhov je koncom mesiaca apríl 2017 zrealizovať víkend v prírode pre otcov a synov.

     Po tomto popoludní môže naše SPKHP skonštatovať, že okrem toho, že sme sa stretli s ľuďmi, ktorí sú živými kresťanmi, sme sa utvrdili vo vedomí, že kresťanská jednota vytvára priestor na spoluprácu, ktorej plodom sú aktivity šíriace a upevňujúce kresťanské hodnoty v našich rodinách a v spoločnosti.

(foto č. 1: z ľava kpt. Ing. Marián Bielik, plk. ThDr. Marián Bodolló, npor. Mgr. Jaroslav Macek)

(foto č. 2: z ľava Mgr. Jaroslav Macek, Mgr. Gabriel Kosmály Jr., ThDr. Marián Bodolló, Ing. Marián Bielik)