Návšteva kozmonauta Ivana Bellu na ZŠ v Čajkove a I. ZŠ v Leviciach 

24.09.2018