Návšteva riaditeľa úradu EPS MV SR v Leviciach

25.04.2016

     Dňa 22. 4. 2016, navštívil OdMP LV KDI KR PZ NR riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula. Počas návštevy nám pán Petrula priblížil štruktúru a činnosť ekumenickej pastoračnej služby a prejavil aj bezprostredný záujem o okolnosti vzniku a smerovanie nášho SPKHP. V srdečnej atmosfére sme sa dotkli aj našich pracovných a osobných životov a spoločne sme vyjadrili záujem o možnú spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v policajnom zbore, ako aj pri šírení dobrého mena polície u širokej verejnosti.

     Sme radi, že si pán Petrula napriek svojmu pracovnému vyťaženiu našiel čas na návštevu nášho oddelenia a prajeme mu v jeho práci, ako aj rodinnom živote veľa Božieho požehnania.