Dar pre SČK

11.10.2021

Dňa 11.10. 2021  sme absolvali na pozvanie pani riaditeľky ÚzS SČK Levice, Bc. Michaeli Chmelovej milú návštevu v priestoroch červeného kríža v Leviciach. Pani riaditeľku, nakoľko je vo svojom úrade nová, sme oboznámili s našimi spločnými aktivitami v minulosti a vyslovili sme nádej, že budeme v spolupráci pokračovať aj v budúcom roku. Naša asociácia darovala tejto dôležitej ustanovizni malý peňažný dar a obraz sv. Michala Archanjela, patróna policajtov, ako symbol boja dobra a zla, ktorý pani riaditeľku veľmi potešil.

Ďakujeme za srdečné prijatie...