Návšteva u ordinára OS a OZ SR

21.02.2016

     Dňa 16. 2. 2016 sa uskutočnilo stretnutie členov SPKHP s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom. Mons. František Rábek prijal naše spoločenstvo v katedrálnom kostole sv. Šebastiána, ktorý je aj katedrálou Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Počas stretnutia nám Mons. František Rábek spravil prehliadku interiéru katedrály a vysvetlil symboliku ústrednej mozaiky, ako aj symboliku a pôvod celého zariadenia katedrály. Následne sme počas priateľského rozhovoru mali možnosť prebrať niektoré aktuálne témy ako stretnutie pápeža Františka s patriarchom Kirillom a oboznámili sme pána biskupa s najbližšími plánovanými aktivitami SPKHP.

     Na záver stretnutia, ktoré bolo pre nás veľkým obohatením a povzbudením, Mons. František Rábek pozval naše SPKHP na stretnutie synody OS a OZ SR spojené s oslavou 10. výročia katedrály sv. Šebastiána, ktoré sa uskutoční 10. marca 2016, čo sme s vďakou prijali.

     Sme veľmi radi, že si napriek svojmu pracovnému vyťaženiu našiel takýto veľký človek čas na stretnutie s nami, máme veľkú úctu pred dielom, ktoré robí a vyslovujeme mu veľké "ĎAKUJEME".