Návšteva židovského múzea v Tekovských Lužanoch

27.03.2017

     Na pozvanie pána Štefana Šebu, sme dňa 27.3. 2017 v rámci príprav Kajúcnej tryzny za obete holokaustu v Leviciach a okolí, navštívili židovské múzeum, (pamätnú izbu),  v obci Tekovské Lužany.  Pán Šebo nás oboznámil s históriou židovskej komunity v tejto obci. Taktiež nám veľmi fundovane poukazoval predmety, ktoré zhromaždil a ktoré sa v tomto múzeu nachádzajú. 

     Návšteva na nás zanechala hlboký dojem a presvedčenie, že je veľmi potrebné poznať svoju históriu a hlavne chyby, ktoré sa v nej udiali, aby sa tragédie našej histórie viac neopakovali.