Nezabudnutí susedia II.

09.09.2022

     Dňa 09.09.2022 vo viacerých mestách na Slovensku po roku znova prebehla spomienka dňaholokaustu a rasového násilia.Kresťanská policajná asociácia a Mestské kultúrne stredisko Levice zorganizovalo túto smútočnúspomienku v synagóge v Leviciach. Začiatok podujatia začal zvonmi a klavírnou skladbou umelcaMiroslava Ráca. Po klavírnej skladbe nasledovala minúta ticha a následne moderátorka podujatia paniriaditeľka MsKs Levice Mária Meszárošová privítala účastníkov a predstavila hostí podujatiaa to: vicežupana Nitrianskeho samosprávneho kraja Igora Édera, prednostku Okresného úradu v Nitre EvuBielik Hajdamárovú, prednostu mestského úradu mesta Levice Rastislava Juhára, farára cirkevného zboruEvanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Leviciach Martina Rieckeho, kazateľa zboru Cirkvi bratskej vLeviciach Miroslava Haszicsa, kazateľa cirkvi Adventistov siedmeho dňa Jozefa Pistu, farára cirkevnéhozboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Kalnej nad Hronom Jána Janča, kaplána Krajského riaditeľstva Policajného zboru Františka Bartoša, riaditeľa združenia Na každom záleží Gabriela Kosmályho ml., regionálneho riaditeľa Evryhome Štefana Vujčíka, lektora neziskovej organizácie Post Bellum Slavomíra Hlásneho, pracovníčku Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Slávku Prevendárčikovú, pána Róberta Štádlera, svedka deportácií z roku 1944 v Levicicach pána Ladislava Ürgeho, organizátorov podujatia prezidenta Kresťanskej policajnej asociácie Jaroslava Maceka a viceprezidenta Kresťanskej policajnej asociácie Mariána Bielika. Pani Marta Švolíková spomenula, prečo sme sa na spomínanom podujatí zišli a priblížila históriu mesta Levice v období II. svetovej vojny. Po tomto sa prostredníctvom videa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, modlitbu Kadiš sa pomodlil rabín Baruch Myers a prihovorila sa preživšia pani Eva Mosnáková. 

     Po týchto príhovoroch nasledovalo prečítanie 70 mien obetí z rôznych kútov Slovenska siedmymi vybranými hosťami podujatia, pričom každý prečítal 10 mien, zapálil sviečku a položil kamienok. Nasledovalo čítanie mien zácharncov, ktorí v tejto ťažkej době pomáhali Židom a riskovali životy - 20 mien ocenených vyznamenaním "Spravodlivý medzi národmi", čítanie 20 mien Sloveniek a Slovákov - "Spravodlivých medzi národmi" a čítanie 10 mien záchrancov zatiaľ neocenených vyznamenaním "Spravodlivý medzi národmi" ktoré sprevádzal skladbou klavirista pán Miroslav Rác. Záver podujatia ukončil klavírnym epilógom Miroslav Rác. Po podujatí nasledovalo predstavenie v podaní tanečno-pohybového divadla BM Generation, ktorý vo svojom predstavení použili námet z doby holokaustu, v ktorom svojimi tanečnými pohybmi a mimikou priblížili diváka do minulého času.

     Kresťanská policajná asociácia si veľmi váži, že bola znova oslovená organizátorom celoslovenskéhopodujatia manželmi Klementovými zo Zvolena, aby sa spolupodieľala na tomto veľkom diele a ďakuje spoluorganizátorovi Mestskému kultúrnemu stredisku Levice, všetkým hosťom a účastníkom, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie. Ďakujeme za požehnaný čas, ktorý bol v ten deň v levickej synagóge. Je na každom z nás, či si budeme pripomínať zverstvá, ktoré patria do našej temnej minulosti a či ďalej budeme našim generáciám pripomínať, aby NEZABUDLI a aby sme sa poučili z našej temnejminulosti.