Ordinár OS a OZ SR v Leviciach

09.12.2015

     Dňa 9. 12. 2015 navštívil nás v Leviciach ordinár OS a OZ SR mons. František Rábek. Počas návštevy mons. Rábek rozprával o svojej pracovnej náplni, o stretnutí s pápežmi a veľmi pútavo predstavil časť zo svojej knižnej tvorby. Počas stretnutia sa dotkol aj témy evanjelizácie v uniformovaných zložkách a o dôležitosti dobrej duchovnej atmosféry pri práci policajtov.

     Mons. Rábek bol oboznámený so vznikom SPKHP, s víziou, ktorú chce toto spoločenstvo napĺňať a tejto aktivite policajtov vyjadril svoju podporu. Počas presunu na spoločný obed mons. Rábek, absolvoval náhodné stretnutie, po rokoch, s riaditeľom občianskeho združenia JPK Ing. Ondrejom Garajom.

     Návšteva nášho ordinára na našom oddelení, a čas strávený s ním, v nás zanechala hlboký dojem a bola pre nás, ako policajtov, a veriacich ľudí, veľkým povzbudením.