Otec a syn už po 10 krát

18.06.2023

     V dňoch 16.062023 – 18.06.2023 Kresťanská policajná asociácia spolu s duchovným referátu duchovnej služby Finančného riaditeľstva SR s Mariánom Bodolló zorganizovala X. stretnutie Otec a syn, na ktorom sa zúčastnilo 8 otcov a 11 synov. Víkendovka sa uskutočnila v Liptovskom Trnovci v zariadení ECAV Elpis, ktoré pred našim príchodom na víkendovku čerstvo zrekonštruovala usilovná, sympatická miestna sestra farárka Eva Ščerbáková a zariadenie nám pripravila tak, aby sme naň vždy srdečne spomínali.

Piatkový večer začal s prednáškou amerického misionára žijúceho na Slovensku Bevana Steina, ktorý od začiatku vojny na Ukrajine distribuuje humanitárnu pomoc do vojnových oblastí, ktoré sú najviac zasiahnuté vojnou. Celkovo absolvoval so svojim kamiónom dvadsaťšesť ciest na Ukrajinu, pričom pri každej ceste zažíval drámu, ktorú si človek žijúci v krajine, kde prevláda mier ani nevie predstaviť. Rozprávanie Bevana zaujalo všetkých a pri jeho prednáške, by ste aj muchu v miestnosti počuli. Na koniec prednášky Bevan všetkých požiadal, aby sme si určili stanovy, ktoré urobíme pre pána Boha na nasledujúcich 25 rokov a aby sme do svojich stanov povolali pána Boha a počítali aj s bolesťou.

V sobotu ráno sme sa vybrali na vrch Slemä, na ktorý sa nám v roku 2019, kvôli nepriaznivému počasiu nepodarilo vystúpiť a museli sme sa vtedy so svojimi synmi vrátiť z polovice túry. Počasie nám hneď od rána prialo a už po vstupe na chodník partizánov SNP, ktorý viedol na vrch Slemä bolo jasné, že náš pochod bude pokračovať krásnym malebným prostredím Nízkych Tatier. Po pár prejdených metroch prevýšenia sme si uvedomili, že každý účastník pôjde na dno svojich síl. Počas túry sme na chodníku hrebeňa našli čerstvý medvedí trus, pri ktorom sme spozorneli a odvtedy sme sa snažili kráčať hlučnejšie, aby sme neupriamili pozornosť miestneho medveďa. Po dvoch hodinách náročného výstupu sme konečne vyšli na vrch Slemä ( 1514 m. n. m. ), kde 13. októbra 1944 počas II. svetovej vojny padlo lietadlo Lisunov Li-2, č. 28 zo stavu 3. Perute 340, APDD, ktoré bolo zostrelené nemeckou stíhačkou nad mestom Poprad. Po páde sa lietadlo zachytilo o koruny stromov a prevrátilo sa na vrchu Slemä, kde sa doteraz nachádzajú zvyšky zostreleného lietadla. Počas tejto tragédie zahynulo 6 sovietskych letcov a 13 príslušníkov 2. Čs. paradesantnej brigády v ZSSR. Zážitok na vrchu Slemä sa umocnil symbolickým ukončením misie duchovného Mariána Bodolló na projekte Otec a syn a následným odovzdaním štafety Mariánovi Bielikovi predstaviteľovi Kresťanskej policajnej asociácie. Po občerstvení a nabratí nových síl sme sa nekonečným klesaním z vrchu Slemä vrátili k parkovisku, odkiaľ sme ráno vyrážali na uvedenú túru.

Po príchode k autám sa skupinka presunula do múzea liptovskej dediny v Pribyline, kde synovia mohli na vlastné oči vidieť, v akých skromných podmienkach naši predkovia žili, pracovali a tvorili. Po večeri v zariadení, v ktorom sme boli ubytovaní Marián Bodolló podrobne v prezentácii predstavil aktivity ekumenickej pastoračnej služby.

Nedeľa bol ukončená na Deň otcov v evanjelickom chráme Božom. Po bohoslužbe sa všetci spoločne naobedovali a konštatovali, že tieto stretnutia majú veľký význam ako pre synov, tak aj pre otcov. Ako spoluzakladateľ stretnutia Otec a syn si dávam záväzok, že budem s Božou pomocou v organizovaní tejto víkendovky pokračovať aj naďalej. Ďakujem z celého srdca pánu Bohu, že od prvého ročníka víkendovky, ktorá sa uskutočnila v roku 2017 až do súčasnosti stojí pri nás a je vždy prítomný na týchto stretnutiach.

                                                             Marián Bielik - Kresťanská policajná asociácia