Poďakovanie za rok 2016

31.12.2016

     Ani sme sa nenazdali a sme na konci roka 2016. Bol to rok naplnený rôznymi aktivitami, ktorými sa naše spoločenstvo chcelo priblížiť kolegom v uniforme, študentom, ale aj širokej verejnosti. Naše aktivity smerovali k tomu, aby sme sa mohli na chvíľku zastaviť, popremýšľať nad skutočnými hodnotami, smerovaním našich životov a dôležitosťou vzájomnej spolupatričnosti. Uvedomenie si vzájomnej spolupatričnosti, že nie sme sami, sa nám v poslednej dobe ukazuje, ako jeden z kľúčových momentov, ktorý vedie k spokojnému a naplnenému životu.

     Musíme v tejto chvíli konštatovať, že to čo sme urobili, by nebolo bez dobrých ľudí, bohu zasvätených osôb, ktoré nás podporujú svojimi modlitbami, bez štedrých ľudí, ktorí nás podporili finančnými darmi a ľudí okolo nás, ktorí sú ochotní pomôcť za každých okolností.

     Toto všetko úsilie, by bolo ale zbytočné bez Božej pomoci, ktorá nás celý rok sprevádzala.

     Všetkým, ktorí nás podporujú patrí jedno veliké ďakujeme a nech Vám naozaj všetko odplatí náš nebeský Otec. (SPKHP)