Požehnanie kancelárie viceprimátora.

21.01.2020

     Dňa 21.01.2020, sme už po druhý krát zorganizovali  požehnanie kancelárie viceprimátora mesta Levice Csabu Tolnaia. Požehnať jeho kanceláriu prišli zborový farár Martin Riecky Evanjelickej a. v. cirkevného zboru Levice a kaplán farnosti Ducha svätého Levice Lukáš Líška z Rímsko-katolíckej cirkvi. Ďakujeme.  

( KPA )