Požehnanie posypovej soli v Prešove

26.11.2018

     Dňa 26.11.2018 bola už po štvrtý krát v areáli spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., v Prešove a v areáli NDS SSÚD 11 v Petrovanoch požehnaná posypová soľ svätenou vodou. 

     Toto požehnanie vyslúžil mjr. PaedDr. ThLic. Martin Pitko policajný duchovný Ordinariátu OS a OZ SR z policajnej Farnosti sv. Juraja Prešov.