Požehnanie posypovej soli II. ročník

14.11.2016

     V mesiacoch november a december 2016 sme opäť uskutočnil, už druhý ročník požehnania posypovej soli. Požehnanie posypovej soli a posypového materiálu sa uskutočnilo v okresoch Levice, Nitra a Prešov. Tento rok však bolo posypového materiálu o niekoľko tisíc ton viac, čo nás veľmi potešilo. Potešila nás aj skutočnosť, že predstavitelia a zamestnanci organizácií, ktoré spravujú tieto komodity nám vyšli v ústrety a tejto našej aktivite sa potešili. Vyjadrili prianie, aby aj táto aktivita prispela k bezporuchovému priebehu zimnej sezóny. Ďakujeme pánom riaditeľom a vedúcim stredísk, ako i pani primátorke mesta Prešov, že nám dali na túto aktivitu priestor.

     Požehnanie posypovej soli a materiálu v okresoch Levice, Nitra a Prešov vykonali kapláni Ordinariátu OS a OZ SR mjr. PhDr. Štefan Bartko a kpt. PaedDr. Jozef Paluba za asistencie nášho kolegu mjr. Mgr. Róberta Fidermáka, začo im naše spoločenstvo aj touto cestou veľmi ďakuje. Pripájame niekoľko fografií z požehnania v Leviciach , Nitre a v Prešove.

kt - Dokument programu Microsoft Word.docx (813002)