Požehnanie posypovej soli v Leviciach, Nitre a v Prešove III. ročník

28.11.2017

     Dňa 28.11. 2017 sa uskutočnil v poradí už tretí ročník požehnania posypovej soli, ktorá bola naskladnená na Regionálnej správy a údržby ciest Nitra v strediskách Levice a Nitra. Boli sme milo prekvapení reakciou vedúcich predstaviteľov spoločnosti, ktorí už netrpezlivo čakali, či bude požehnanie posypového materiálu aj tento rok. Požehnania sa v stredisku Levice okrem zamestnancov zúčastnil vedúci strediska Ing. Peter Drábik a v Nitre riaditeľ spoločnosti Ing. Ivan Folkman. Požehnanie slúžil kaplán KR PZ Nitra mjr. PhDr. Štefan Bartko, za účasti npor. PhDr. Jaroslava Maceka a mjr. Ing. Mariána Bielika.

     Následne dňa 1.12.2017 bola v areáli spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., v Prešove a v areáli NDS SSÚD 11 v Petrovanoch tiež požehnaná posypová soľ. Toto požehnanie vyslúžil mjr. PaedDr. ThLic. Martin Pitko policajný kaplán Ordinariátu OS a OZ SR z policajnej Farnosti sv. Juraja Prešov. Pri požehnaní boli prítomní aj p. Anton Rokošný, konateľ spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., so sídlom Pionierska 24, Prešov, Bc. Ján Vysocký, ktorý je poverený riadením kancelárie primátora mesta Prešov, Ing. Štefan Dióssy vedúci SSÚD 11 Prešov a mjr. Mgr. Róbert Fidermák za Sekciu pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii

     Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto udalosť mohla uskutočniť aj tento rok a pevne veríme, že sa pri nej stretneme aj v nastávajúcom roku 2018.