Požehnanie posypovej soli v Prešove

29.11.2023

Dňa 29.11.2023 bola v areáli NDS SSÚD 11 Prešov bola požehnaná posypová soľ svätenou vodou. Toto požehnanie vyslúžil pplk. PaedDr. ThLic. Martin Pitko policajný duchovný Ordinariátu OS a OZ SR z policajnej Farnosti sv. Juraja Prešov. Týmto ďakujeme nášmu bývalému kolegovi a priateľovi Mgr. Robovi Fidermákovi za sprostredkovanie akcie.