Pozvánka na KONCERT

01.01.2016

     Dňa 23. januára 2016 o 16.00 hod. pozývame všetkých uniformovaných kolegov, na koncert do LEVICKEJ SYNAGÓGY. Týmto koncertom chceme prispieť k vnútornej pohode, ktorú potrebujeme a budeme potrebovať v našom povolaní pri plnení náročných úloh, ktoré sú aj v tomto roku 2016 pred nami.

     Samozrejme, srdečne vítaná je aj široká verejnosť, pre ktorú sme tu a veríme, že aj touto aktivitou prispejeme k zlepšeniu verejnej mienky o našom náročnom povolaní.