Pracovná cesta 

25.11.2019

     Dňa 25.11.2019 sa členovia Kresťanskej policajnej asociácie Slovensko zúčastnili pracovnej cesty v Bratislave. Najskôr sme sa stretli s pánom Františkom Kovárom, s ktorým sme prediskutovávali scenár programu Večera s umelcami II., ktorý sa uskutoční v mesiaci december 2019 v synagóge v Leviciach. Na tomto programe bude účinkovať pedagóg, filmový, divadelný a dabingový herec pán František Kovár. Stretnutie s pánom Kovárom bolo srdečné, pričom sme mohli osobne spoznať pokorného a láskavého človeka.

     Po tomto stretnutí sme na pozvanie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky boli pozvaný na prednášku l 30. výročiu Nežnej revolúcie s bývalým disidentom v komunistickom režime, politikom a niekoľko násobným kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky s pánom Františkom Mikloškom, ktorá sa uskutočnila v Židovskej náboženskej obci Bratislava na Kozej ulici. Na tejto prednáške nám pán Mikloško zhrnul život v dobe temna komunizmu, prípravu, priebeh a roky po nežnej revolúcii, ktorá sa uskutočnila v roku 1989. Táto prednáška bola pre nás všetkých poučná a obohacujúca.

     Následne sme sa presunuli na Palisády do kostola bratskej jednoty Baptistov na služby Božie, ktoré celebroval generálny duchovný ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. ThDr. Marián Bodolló spolu s ďalšími duchovnými kpt. ThDr. Davidom Vargaeštokom a npor. Mgr. Milanom Bartkom. Na týchto službách Božích sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Ivan Eľko.

     Po službách Božích viedli naše kroky do koncertnej siene VŠMU na Zochovu ulicu, kde ekumenická pastoračná služba v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky usporiadala charitatívny koncert "Očami srdca" s bieloruskou klaviristkou Nataliou Sklarenko, ktorý moderoval pán Ján Juráš. Tento koncert bol usporiadaný na podporu detí, ktoré sú odkázané na pomoc iných - na základnú školu v meste Mazar e Sharif v severnom Afganistane. Po koncerte sme sa presunuli do bufetu VŠMU, kde bolo pre hostí pripravené občerstvenie. Po tomto občerstvení sa ostatní hostia presunuli do Svätého Jura, kde ich čakala kapustnica, avšak nakoľko nás delilo od miesta bydliska 150 km, tak sme sa rozhodli ísť domov.

     Týmto, by sme chceli poďakovať našim partnerom z ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky za krásny deň, ktorí zorganizovali a na ktorom sme sa mohli zúčastniť.

(KPA)