Prednáška s Pavlom Hudákom na GSV Levice -Prevencia kriminality trochu inak

25.03.2016

     Dátum 22. 3. 2016 je za nami a chceme sa s Vami podeliť o ďalšiu skúsenosť, ktorú má naše SPKHP zo stretnutia so študentmi Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Leviciach, v rámci ktorého zaznela prednáška otca Pavla Hudáka (rím. kat. kňaz) z centra života mladých "Domček" z Vysokej nad Uhom. Táto prednáška bola z našej strany ponúknutá vedeniu školy pod témou "Prevencia kriminality trochu inak", čo vedenie školy veľmi oslovilo.

     Na prednáške sa zúčastnilo cca 100 študentov, ktorým Pavol Hudák veľmi pútavo odprednášal témy, ktoré sú dominantné pre mladých vo veku 15 - 18 rokov a ktoré sú kľúčové pre ich ďalší život. Dotkol sa vzťahových problémov v rodinách a problémov, ktoré vyplývajú zo vzťahov medzi mužom a ženou, tlaku spoločnosti na sexualitu a rôznych klamstiev, ktorými sú mladí ľudia oklamaní a ktoré traumatizujú a zraňujú ich ďalší život. Samozrejme vo svojej prednáške ponúkol aj cestu, ako sa nedať ovplyvniť klamstvami a ak už následkom klamstiev zranenie vzniklo, ako prísť k uzdraveniu.

     Témy, ktorých sa Pavol Hudák dotkol, sa nám zdajú byť kľúčovými v prevencii kriminality mládeže, nakoľko zastávame názor, že mladý človek pokiaľ pozná svoju hodnotu a má zdravé vzťahy so svojimi rodičmi, svojím okolím, tak aj v prípade zložitejšieho obdobia svojho života neskĺzne na cestu vandalizmu, násilnej alebo majetkovej kriminality a ani nesiahne po drogách a súvisiacej drogovej trestnej činnosti.

     Na konci prednášky som ako riaditeľ SPKHP poďakoval za účasť študentom a vyslovil som nádej, že táto naša aktivita prispela k vnímaniu policajtov nielen ako nejakých strašiakov na ceste, ale aj ako tých, ktorým záleží na tom, aby mali hodnotný osobný život, ktorý ich bude chrániť pred vykročením na cestu kriminality a že táto naša aktivita možno niektorých oslovila v tom, že práca policajta má aj vyššie ciele a budú chcieť vstúpiť do radov polície. Čo sa týka samotnej atmosféry prednášky, tak za všetko hovorí fakt, že Pavla Hudáka hodinu po prednáške musela z objatia študentov doslova vyslobodiť pani riaditeľka školy, ktorá sa netajila nadšením a prejavila značný záujem o úzku spoluprácu s centrom pre mládež "Domček".

      Zároveň nám pani riaditeľka ako prejav vďaky, že sme pre ich študentov usporiadali takúto prednášku, prisľúbila pomoc pri organizovaní koncertného popoludnia dňa 4. 6. 2016 "Leto na hrade", a to formou poskytnutia študentov na vytvorenie rôznych zábavných aktivít pre deti.

                ...spätná väzba študentov po prednáške Pavla Hudáka...nasledujúce riadky stoja za zamyslenie...