"Prevencia trochu inak" s Jankom Bucom na GSV v Leviciach

20.04.2017

Môj veľký príbeh a Robiť ťažké veci.

     Táto prednáška Janka Buca, bola iba ukážkou toho, ako by sa mal uberať život každého z nás... ROBIŤ ŤAŽKÉ VECI... to je to, čo tento kňaz nie len rozpráva, ale podstatnejšie je, že to aj žije a teda dáva nám živý príklad toho, ako máme nasledovať Krista.

     Ďakujem Bohu každý deň za takýchto kňazov a za dary, ktorými obdaruje Boh každého mladého človeka pre to, aby vyšiel zo svojej zóny konfortu a dával sa druhým, ako sa Kristus dáva v Eucharistii každý deň! Žime pre druhých tak, aby sme žili v naplnení Ducha, pretože iné ako plnosť Božstva v živote nepotrebujeme. On je všetko!

(Zuzka, študentka GSV Levice)