Prevencia trochu inak

04.04.2024

Po dlhšej prestávke sa Kresťanskej policajnej asociácii znova podarilo zorganizovať pre študentov Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach prednášku na tému "vzťahy medzi rodičmi a deťmi" a "vzťahy medzi chlapcami a dievčatami". Z celého srdca chceme poďakovať nášmu priateľovi kňazovi Palkovi Hudákovi z Domčeka Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorý sa tejto činnosti venuje už 30 rokov a ktorý sa svojou prednáškou dotkol prítomných študentov a študentiek. Tiež chceme poďakovať pani riaditeľke Márii Farkašovej za to, že bola nápomocná pri zorganizovaní uvedenej prednášky.  V poobedňajších hodinách sme boli na priateľskej návšteve v priestoroch JPK, kde si na nás urobil čas Ondrej Garaj, ktorý svoj život zasvätil šíreniu evanjelia po celom svete a bol zakladateľom časopisu Rozmer, ktorý sa venuje problematike siekt. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tento deň a pevne verím, že ako aktívni policajti, sme opäť prispeli k šíreniu dobrého mena polície.