Priamy prenos služieb Božích v evanjelickom cirkevnom zbore a. v. Levice prostredníctvom Slovenského rozhlasu  

26.07.2020

Dňa 26.07.2020 v evanjelickom kostole a. v. Levice sa konal priamy prenos služieb Božích prostredníctvom rádiorozhlasu, počas ktorých náš člen Kresťanskej policajnej asociácie Slovensko sa modlil nasledovnú modlitbu: 


                                                                            Modlitba

Drahý otče, ďakujeme ti za túto chvíľu, že môžeme zvestovať tvoje slovo prostredníctvom priameho prenosu divákom rádio rozhlasu do všetkých kútov na Slovensku, tak aj do iných kútov sveta

- Ďakujeme ti za každý nový deň

- Ďakujeme ti za našu slobodu a mier na našom drahom Slovensku

- Ďakujeme ti za pokoj, lásku, čo zasievaš v našich životoch

- Ďakujeme ti, že sa môžeme spolu s našimi bratmi z iných denominácií schádzať na spoločných                  ekumenických modlitbách a môžeme spoločne chváliť tvoje meno.

- Ďakujeme ti, za našich rodičov, za naše rodiny a našich priateľov

- Prosíme ťa pane za požehnanie našich predstaviteľov štátu, samospráv, príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, záchranárov, aby si ich viedol pri všetkých skutkoch a rozhodnutiach, ktorými budú nápomocní každému v tejto krajine

- Prosíme ťa pane za požehnanie duchovných predstaviteľov a jednotu našej evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, ako aj za ostatné kresťanské denominácie a náboženské obce na Slovensku

- Prosíme ťa pane, aby sme boli tvojim svetlom vo svojom okolí a aby sme boli nápomocní každému bez rozdielu národnosti, rasy a náboženstva

- Prosíme ťa pane, aby si nás chránil pred každou pandémiou, ktorá sa vyskytne v našom okolí

- Prosíme ťa pane, aby sme boli nápomocní a oporou svojim manželom, partnerom, deťom, rodičom, priateľom, aby sme sa naučili nielen dostávať, ale hlavne, aby sme sa naučili dávať.......lebo ako hovoríš Ty pane: dopraj a bude ti dopriate

- Prosíme ťa pane, aby sme tvoje meno zvestovali v našom okolí a aj za múrmi našich chrámov

- Pane vkladáme sa do tvojich svätých rúk.

Amen