Pripravovali sme - Ján Buc na GSV v Leviciach

07.04.2017

     Dňa 20.04. 2017 v rámci našej aktivity "Prevencia trochu inak", pripravujeme pre gymnazistov GSV v Leviciach motivačnú prednášku zloženú z dvoch blokov. Prvý blok bude pod názvom "Môj veľký príbeh" a druhý blok s názvom "Robiť ťažké veci". Gymnazistom sa v týchto blokoch prihovorí Ján Buc, (bývalý riadteľ tv. Lux).

      Veríme, že témy študentov zaujmú a prispejú k budovaniu zodpovedného postoja k svojmu životu, svojej rodine, ale aj budovaniu záujmu o svoje okolie a rodné mesto.