Služby Božie s inštaláciou policajného duchovného

21.02.2019

     Dňa 20.2.2019 sme sa na pozvanie generálneho duchovného EPS OS a OZ SR, plk. ThDr. Mariana Bodolló zúčastnili služieb Božích s inštaláciou policajného duchovného npor. Mgr. Milana Bartka, ktorý bude pôsobiť na policajnej akadémii. 

    Inštalácia sa konala v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnilo sa na nej viacero významných ľudí. Po bohoslužbe bolo malé občerstvenie a priestor na priateľské rozhovory. Mali sme tú česť stretnúť aj generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mgr. Ivana Eľka a stráviť s ním čas v plodnom rozhovore.

     Kresťanská policajná asociácia týmto ďakuje všetkým, ktorých pričinením sme sa na tejto slávnostnej udalosti mohli zúčastniť, spoznať nových ľudí a prezentovať prácu našej asociácie .