Služby Božie v kostole EC AV v Leviciach, odvysielané v priamom prenose RTVS.

10.03.2019

     Dňa 10.03.2019 o 10.00 hod v cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Leviciach prebehli služby Božie, ktoré boli odvysielané v priamom prenose na druhom kanáli verejnoprávnej televízii RTVS. Na uvedených službách Božích sa zúčastnili aj členovia Kresťanskej policajnej asociácie. Na konci služieb Božích vystúpil člen Kresťanskej policajnej asociácie a zároveň člen cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Levice, Ing. Marián Bielik, ktorý v krátkosti prítomným bratom, sestrám a televíznym divákom predstavil vznik Kresťanskej policajnej asociácie, jej aktivity, ktoré v minulosti toto spoločenstvo organizovalo a ktoré zároveň bude v budúcnosti organizovať.

     Ďakujeme miestnemu cirkevnému zboru a zborovému farárovi Martinovi Rieckemu za pozvanie a možné sa prezentovanie Kresťanskej policajnej asociácie pre televíznymi divákmi, či na Slovensku, ako aj na celom svete.

     Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti s týmto zborom, ako aj cirkevnými zbormi a farnosťami iných kresťanských denominácií.