Spomienka na nespravodlivo odsúdených

09.07.2019

     Dňa 09.07.2019 na pozvanie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ Slovenskej republiky sa Kresťanská policajná asociácia zúčastnila pietnej spomienky v ÚVTOS Želiezovce, ktorú organizovala Konfederácie politických väzňov na Slovensku. 

     Na spomienke odzneli silné slová vo vyslovených svedectvách preživších väzňov, ktoré by sa mali pred verejnosťou opakovať častejšie. Tiež nás teší, že tieto slová si mohol vypočuť aj zástupca mladšej generácie, ako 9-ročný Adamko. 

     Ďakujeme za pozvanie generálnemu duchovnému Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. ThDr. Mariánovi Bodolló, ktorý z úcty a zároveň na počesť týchto väzňov viedol služby Božie v evanjelickom zbore a.v. Želiezovce.