Stretnutie otec a syn VII. v Ostrom Grúni dňa 18.09.-20.09.2020

22.09.2020

                                                          

                                                 Stretnutie otec a syn VII.

         Po ročnej prestávke, kvôli vírusu COVID-19 sme sa v dňoch 18.09.-20.09.2020 znova stretli na stretnutí otcov a synov, ktoré organizovala Kresťanská policajná asociácia Slovensko v spolupráci s duchovným Finančného riaditeľstva Mariánom Bodolló v chate Kollárová pri podhorskej dedinke Ostrý Grúň.

         Po príchode na stretnutie sme privítali so známymi tvárami, ako aj s novými účastníkmi stretnutia. V chate nás privítal majiteľ chaty pán Ján Šulva, s ktorým sme pred stretnutím boli v stálom telefonickom kontakte a dojednávali, čo najlepšie podmienky ubytovania. Po prevzatí kľúčov od izieb sme sa ubytovali v útulných izbách a pustili sme sa so synčekmi do chutnej večere. Po večeri sme sa stretli pred chatou, kde sme sa zoznámili s luteránskym misionárom zo Spojených štátov amerických s kazateľom Bevanom Steinom, ktorý na Slovensku pôsobí už 24 rokov pri Martine v obci Socovce. Bevan pre nás pripravil spestrenie a vyplnenie programu vo forme ľukostreľby a streľby z kuše, ktorá zaujala nielen našich synov, ale aj otcov. Po streľbe sme sa stretli v jedálni, kde nám náš brat Števko Zomborský ako každé stretnutie pre každú dvojicu daroval skladací nožík, ktorým nám otcom pripomenul detstvo a z našich synov spravil v tú chvíľu ozajstných chlapov. Po tomto krásnom darčeku sa nám Bevan predstavil a povedal nám svoje svedectvo, kde spomenul, aké mal v živote prekážky a ako mu pán Boh pomohol tieto prekážky prekonávať. Bolo to veľmi silné svedectvo a mali sme, čo robiť, aby sme udržali slzy v očných kútikoch. Bevan vo svedectve uviedol príklad Abraháma a jeho poslušnosti voči Božej výzve upriamil mužov už k aktivite. Abrahám nebol pasívnym divákom života, ale muž pokory, odvahy, bojovník, ale aj bolesti. To všetko sa nachádza v živote každého jedného muža, keď sa pustí do životných bojov. Obzvlášť náročných, keď sa jedná o potomstvo. Moment zadržanej dýky vo vzduchu nad synom Izákom a tento dokonalý opis misionárom nenechal nikoho chladným. Podobne aj zasľúbenie, veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Bolo to vzaté ako výzva, aby sme aj my muži - otcovia boli aktívni a žehnali svojim deťom a rodinám. Na to každý z otcov vzal k sebe svojho syna a požehnal mu. Po Bevanovom svedectve nám spoluorganizátor brat Marián Bodolló duchovný Finančného riaditeľstva SR spolu s Mariánom Bielikom z Kresťanskej policajnej asociácie predstavili program víkendovky. Po predstavení programu sme sa so svojimi synmi presunuli do izieb, aby sme spánkom nabrali sily do sobotňajšieho dňa.

         Po rannom budíčku nasledovala krátka rozcvička, ktorú viedol brat Marián Bodolló a po rozcvičke očakávané raňajky pre našich synov. Po raňajkách prišli medzi nás bratia z kresťanského spoločenstva DISMAS, spoločensstva ktoré spája súčasných a bývalých odsúdených väzňov. Líder spopločenstva DISMAS náš priateľ Michal Libant bývalý väzenský pedagóg z výkonu trestu odňatia slobody Leopoldov a bývalý odsúdený Jožko sa s nami podelili o svoje svedectvo s pánom Bohom a pri ktorom jasne uviedli, že pokiaľ dieťa nemá vzor vo svojom otcovi alebo nemá dostatok lásky a porozumenia od rodičov, tak stačí veľmi málo, aby deti z detského veku po uvedení medzi dospelých vkročili do takýchto zariadení na niekoľko mesiacov až rokov.

          Po svedectve sme si prevzali obedňajšiu suchú stravu a presunuli sme sa do obce Kľak k pamätníku zavraždených 84 obyvateľov obce, ktorí boli 21. januára 1945 počas ranných hodín príslušníkmi nemeckej armády Edelweiss brutálne zavraždení a ich domy boli podpálené. Viceprezident Kresťanskej policajnej asociácie Slovensko Marián Bielik povedal účastníkom niečo z histórie o tom, ako k tomuto brutálnemu skutku došlo a následne odovzdal slovo prezidentovi Kresťanskej policajnej asociácie Jaroslavovi Macekovi, aby sa svojim slovom prihovoril účastníkom stretnutia a uviedol, prečo Kresťanskej policajnej asociácii skrsla myšlienka uctenia si zavraždených ľudí počas tohto besnenia v tejto obci. Následne sme prešli k pietnej spomienke a to ku kladeniu venca, pričom zaradený v trojici a vo dvojiciach sme sa presunuli so svojimi synmi k aktu položenia venca.

          Po položení venca sme pokračovali v ďalšom programe stretnutia a to v túre po Kľakovskej doline na partizánsku chatu, ktorá merala 4 km s prevýšením cca 1.000 m n. m. Počas túry nám prialo slnečné počasie, ktoré dofarbovala už jesenná príroda, v ktorej pestrofarebné znaky ukázali, že príroda je veľký dar, ktorú ľuďom daroval náš nebeský otecko. Po náročnom dvojhodinovom presune k partizánskej chate sme sa rozložili pri chate na drevených stoloch, niektorí ležaním na zemi oddychovali a niektorí naberali sily chutnou klobáskou, slaninkou a cibuľkou. Po krátkej prestávke a doplnení síl sme sa pustili po ceste späť k pomníku do Kľaku, kde nás na parkovisku čakali naše vozidlá. Po vstupe do obce Kľak sme sa zastavili v miestnej krčmičke, kde naši synovia počas hrania na šmýkačke doplnili pitný režim kofolou a niektorí otcovia oroseným pivkom.

       Po absolvovaní túry k partizánskej chate sme sa presunuli späť do obce Ostrý Grúň, kde nás pri pamätníku 64 zavraždených ľudí privítal starosta obce Július Remenár ( bývalý policajt ), ktorý nám spomenul fakty z histórie tohto pamätníka a tohto smutného miesta. Následne sme znova zoradení vo dvojiciach so synmi položili veniec k pamätníku, ktorý je mementom nám a budúcim generáciám. Pri pomníku sa stíšil duchovný Marián Bodolló, ktorý svojou modlitbou žehnal zosnulým, predošlej, súčasnej, ako aj budúcej generácii ľudí. Nakoniec sme sa všetci spoločne pomodlili modlitbu "Otče náš".

       Po náročnej túre sme sa presunuli na chatu, kde sme sa tešili, že na chate pri večeri môžeme naplniť prázdne brušká, ktoré nám vyprázdnila náročná túra. Po večeri sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde Bevan počas večernej témy opäť nadväzoval na svoje predošlé svedectvá. Porozprával svoj životný príbeh s jeho víťazstvami aj pádmi, no predovšetkým Božou prítomnosťou a závislosti na Jeho slove.

       Koniec stretnutia sme ukončili nedeľňajšími službami Božími, ktoré viedol Bevan Stein za prítomnosti Mariána Bodolló. Spoločne so synmi sme chválili pána Boha a počas kázne Bevan Stein spomenul, že nás čakajú otrhané tričká, kalich, ktorý treba vypiť až do dna, ale keď to všetko zvládneme, zažijeme pocit, o ktorom sa píše: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." počuli sme však, že v tom všetkom nebudeme sami, ale bude nás sprevádzať Pán, ktorý na nás nikdy nenaloží viac, ako dokážeme uniesť. a to mi dvíha hlavu a dodáva silu. Okrem Neho sme tu jeden pre druhého, aby sme spoločne znášali bremená jedni druhých.

       Na konci služieb Božích Marián Bodolló poďakoval za nás všetkých Bevanovi Steinovi za všetko, čo pre nás pripravil počas víkendovky a ako darček mu odovzdal nožík.

       Po ukončení služieb Božích sme si pochutnali na spoločnom obede a pri spoločnej rozlúčke s bratmi sme si povedali, že nasledujúce stretnutie otec a syn VIII. bude v apríli 2021.

       Toto stretnutie zanechalo v každom z nás obrovskú duchovnú ryhu, keďže počas celého stretnutia otec a syn bolo cítiť prítomnosť pána Boha, z toho dôvodu mu chceme zo srdca poďakovať za ochranu a vedenie v rôznych situáciách, ktoré sme zažili počas tohto víkendu.

       Na záver, by sme chceli uviesť, že tohto stretnutia sa zúčastnili bratia od rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, evanjelikov, cirkvi bratskej, baptistickej cirkvi, pričom z predošlých a aj z posledného stretnutia môžeme konštatovať, že nehľadáme, čo nás rozdeľuje, ale hľadáme, to čo nás kresťanov spájať má a to je viera v Boha a spoločná modlitba. Aby všetci jedno boli - to je to, čo si pán Boh od nás všetkých kresťanov určite praje..... a presne to, táto víkendovka splnila.


                                                                                                                                       Tím KPA