Synoda OS a OZ SR

14.09.2016

      V dňoch 4. 9. 2016 - 9. 9. 2016 som sa ako riaditeľ SPKHP a súčasne člen ordinariátu zúčastnil Synody ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Synodálne zhromaždenie sa konalo v Badíne v priestoroch kňažského seminára.

     Synody sa zúčastnili kňazi Ordinariátu, ako aj laici z radov príslušníkov ozbrojených síl a zborov a civilných zamestnancov, bezmála 150 členný kolektív. Synoda sa venovala viacerým dôležitým okruhom, ako identita kňaza Ordinariátu, vytváraniu ordinariátneho spoločenstva a farských spoločenstiev, pastoračnej starostlivosti o rodiny, laickému apoštolátu členov Ordinariátu, právam na náboženskú slobodu, ekumenizmu a charitatívnej činnosti. Počas synody odznelo množstvo podnetných príspevkov, okolo ktorých sa pravidelne rozprúdila živá diskusia.

     Na synodálne zhromaždenie bol Ordinárom OS a OZ SR, Mons. Františkom Rábekom pozvaný aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR plk. Mgr. Marián Bodolló, ktorý toto pozvanie prijal. Bolo to historicky prvé stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto dvoch služieb na takomto podujatí. Neušlo mi, že obaja predstavitelia sa vzájomne rešpektujú a vychádzajú si v ústrety, čo oceňujú hlavne vojaci a policajti na misiách, alebo tí, ktorí sú odkázaní na charitatívnu pomoc. Toto stretnutie dvoch vrchných predstaviteľov "kresťanských vojsk", bolo pre mňa veľkou školou a povzbudením zároveň.

     Hlavne počas posledných dní synodálneho stretnutia som si častejšie uvedomoval, že aká je dôležitá pre náš život náboženská sloboda a že táto sa stáva takým lakmusovým papierikom osobnej dôstojnosti každého jednotlivca, ale aj blaha celej spoločnosti. Čím ďalej viac si uvedomujem, že môcť praktizovať vlastné náboženstvo je podstatnou súčasťou mierového spolužitia medzi ľuďmi.

     Ďakujem otcovi biskupovi Mons. Františkovi Rábekovi, za pozvanie na Synodu a pevne verím, že s pomocou Božou prinesie toto synodálne stretnutie pre celú našu krajinu množstvo dobrého ovocia.

   Foto:

         prvý z ľava kpt. Mgr. Michal Libant, Mons. František Rábek, plk. Mgr. Marián Bodolló, npor.           Mgr. Jaroslav Macek