Večer s umelcami II.

14.12.2019

            Dňa 14.12.2019 o 17.00 hod v levickej synagóge zorganizovala Kresťanská policajná asociácia Slovensko program s názvom Večer s umelcami II. 

            Na uvedenom programe účinkoval divadelný herec, filmový herec, dabingový herec, recitátor a pedagóg maestro František Kovár, ktorý bol počas večera sprevádzaný s hudobným sprievodom Miriam Kaiser band s kapelou. Uvedený večer moderoval náš priateľ a evanjelizátor Martin Vrábel.

            Pozvanie na uvedený program prijali vicežupan VÚC Nitra Igor Éder, primátor mesta Levice Ján Krtík, viceprimátor mesta Levice Csaba Tolnai, generálny duchovný ekumenickej pastoračnej služby v Ozborojených zboroch a Ozbrojených silách SR plk. Marián Bodolló, duchovná ekumenickej pastoračnej služby ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR mjr. Júlia Štofanová, kaplán ordinariátu v Ozbrojených zboroch a Ozbrojených silách SR s vysunutým pracoviskom na Krajskom riaditeľstve PZ v Nitre mjr. Štefan Bartko, zborový farár evanjelickej a. v. cirkvi v Leviciach Martin Riecky, zodpovedný vedúci zborovej stanice  Apoštolskej cirkvi v Leviciach František Dankovics, senior Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach Gyula Kassai. 

            Počas večera Františkovi Kovárovi boli moderátorom Martinom Vrábelom kladené otázky, ktoré sa týkali detstva až po súčasnosť. Pri odpovediach sme mali možnosť počuť, že ide o veľkého človeka, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Svojimi odpoveďami a svojou recitáciou doslova hladil dušu. Prestávky medzi diskusiami vyplnila hudbou Miriam Kaiser so svojou kapelou, ktorá odspievala zo svojho repertoáru niekoľko pesničiek a  svojimi piesňami potvrdila, že má talent od Boha. 

            Na konci programu boli moderátorom vyzvaní duchovní Marián Bodolló a Štefan Bartko na záverečné požehnanie, ktoré následne dali všetkým prítomným v levickej synagóge. Po programe sa všetci presunuli do penziónu Tília, kde nás čakalo vynikajúce občerstvenie, pri ktorom bol priestor na priateľské rozhovory. 

            Kresťanská policajná asociácia Slovensko, chce poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú pri našej činnosti, prípadne myslia na nás v modlitbách. Žatvy je veľa, ale robotníkov málo a preto si vážime každého z Vás, ktorý nám je nápomocný akoukoľvek formou spolupráce. Nech Vám všetkým Boh žehná.

( KPA )