Večer s umelcami III.

09.12.2023

S Božou pomocou sa nám podaril zorganizovať Večer s umelcami III., za prítomnosti veľkých osobností, ktoré dávno svojimi úspechmi dosiahnutých svojou tvrdou prácou a pokorou presahujú hranice nášho Slovenska.Veľká vďaka Jožkovi Mičovi za spomenuté svedectvá zo svojho života, v ktorom je sám toho príkladom, že žiť a spoliehať sa na pána Boha vo svojom živote sa oplatí. Veľká vďaka Mirkovi Rácovi za svetovú klavírnu tvorbu, ktorou odmäkčil nejedno srdiečko.  Veľká vďaka Maťkovi Vrábelovi za skvele zvládnuté moderovanie večera. Veľká vďaka Dominikovi Belicovi za prípravu videoprejekcie. Veľká vďaka Majke Švecovej ( Maya Photo ) našej dvornej fotografke za zvečnenie tohto podujatia. Veľká vďaka Ferkovi Bokrošovi Guard Sk za profesionálny výkon strážnej služby počas podujatia. Veľká vďaka patrí aj Marekovi Czíriovi za promptnú pomoc, vďaka ktorej sa všetci hostia mohli pohodlne cítiť pri užívaní tohto večera. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na všetkých skvelých ľudí, ktorí podporili toto podujatie finančne, ako aj svojou osobnou prítomnosťou. 

V mene KPA vám patrí veľké ĎAKUJEME !